155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Fyzikální základy dálkového průzkumu Země (DPZ), elektromagnetické záření a jeho interakce s látkami, vliv atmosféry, spektrální chování látek, základní úlohy zpracování obrazových dat DPZ.

Doporučená literatura
 1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.


Cvičení

 1. Přehled družicových systémů, data družice Cassini, NOAA, Landsat MSS,, pojmy rozlišovací schopnost, digitální hodnota v pixelu
 2. Dokončení přehledu družicových systémů, data Landsat TM, SPOT, IKONOS RGB data, data ve stupních šedi
 3. Pojem pásmo, šířka pásma, multispektrální data, panchromatická data, sloupcový graf digitálníh hodnot 20 sousedních pixelů v obraze ve 3. a 5. pásmu; histogram, zvýraznění obrazu pomocí roztažení histogramu, šum v datech
 4. Barevné zvýraznění, prahování, maska
 5. Filtrace obrazu, nízkofrekvenční filtry, vysokofrekvenční filtry
 6. Křivky odrazivosti, vegetační indexy, nalezení vegetačních ploch, ploch zástavby
 7. Transformace IHS a RGB
 8. Metoda hlavních komponent
 9. Neřízená klasifikace
 10. Řízená klasifikace
 11. Řízená klasifikace, přesnost klasifikace

Podmínka ukončení cvičení

Absolvování všech cvičení. Výjimky nutno konzultovat vedoucí cičení


Akademický rok 2008-2009

Přednášky probíhají každou středu v přednáškové místnosti A34 v čase 15:00 až 16:30.

Termíny cvičení jsou následující:

 • Pondělí 9:00 B870, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc., Ing. Barbora Knechtlová
 • Pondělí 10:45 B870, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc., Ing. Barbora Knechtlová
 • Pondělí 12:30 B870, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc., Ing. Barbora Knechtlová
 • Pondělí 15:00 B870, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc., Ing. Barbora Knechtlová