155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Fyzikální základy dálkového průzkumu Země (DPZ), elektromagnetické záření a jeho interakce s látkami, vliv atmosféry, spektrální chování látek, základní úlohy zpracování obrazových dat DPZ.

Doporučená literatura
  1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

  1. Přehled družicových systémů, data družice Cassini, NOAA, Landsat MSS,, pojmy rozlišovací schopnost, digitální hodnota v pixelu
  2. Dokončení přehledu družicových systémů, data Landsat TM, SPOT, IKONOS RGB data, data ve stupních šedi