155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací.


Doporučená literatura
 1. Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
 2. Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
 3. Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
 4. Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
 5. Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

 1. Přehled typů dat DPZ dle měřítek a rozlišení
 2. Rastrová data - pojem pixel, digitální hodnota, pásmo - veriikace na příkladech
 3. Zvýraznění obrazu - roztažení histogramu
 4. Barevné zvýraznění, prahování, maska
 5. Zvýraznění obrazu - filtrace
 6. Křivky odrazivosti, vegetační indexy, nalezení vegetačních ploch, ploch zástavby
 7. Zvýraznění obrazu s více pásmy - podíl pásem
 8. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace IHS-RGB
 9. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace PCA, PCC
 10. Neřízená klasifikace
 11. Řízená klasifikace
 12. Řízená klasifikace,
 13. Přesnost klasifikace

Podmínka ukončení cvičení

Absolvování všech cvičení. Výjimky nutno konzultovat s vedoucí cvičení. Odevzdání zpráv za jednotlivá cvičení

Akademický rok 2018-2019

Přednášky probíhají každou středu v přednáškové místnosti C208 v ..

Termíny cvičení jsou následující:

 • Středa.