155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Fyzikální základy dálkového průzkumu Země (DPZ), elektromagnetické záření a jeho interakce s látkami, vliv atmosféry, spektrální chování látek, základní úlohy zpracování obrazových dat DPZ.

Doporučená literatura
 1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

 1. 1. Přehled typů dat DPZ dle měřítek a rozlišení
 2. 2. Rastrová data - pojem pixel, digitální hodnota, pásmo - veriikace na příkladech
 3. 3. Zvýraznění obrazu - roztažení histogramu
 4. 4. Barevné zvýraznění, prahování, maska
 5. 5. Zvýraznění obrazu - filtrace
 6. 6.. Křivky odrazivosti, vegetační indexy, nalezení vegetačních ploch, ploch zástavby
 7. 7. Zvýraznění obrazu s více pásmy - podíl pásem
 8. 8. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace IHS-RGB
 9. 9. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace PCA, PCC
 10. 10. Neřízená klasifikace
 11. 11. Řízená klasifikace
 12. 12. Řízená klasifikace,
 13. 13. Přesnost klasifikace

Podmínka ukončení cvičení

Absolvování všech cvičení. Výjimky nutno konzultovat s vedoucí cvičení.

Akademický rok 2009-2010

Přednášky probíhají každý pátek v přednáškové místnosti C208 v čase 12:00 až 13:40.

Termíny cvičení jsou následující:

 • Pondělí 14:00 B973, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc.
 • Úterý 14:00 B973, cvičící doc. Ing. L. Halounová, CSc.
 • Čtvrtek 10:00 B973, cvičící Ing. Barbora Knechtlová
 • Čtvrtek 12:00 B973, cvičící Ing. Barbora Knechtlová