154YDGK Dějiny geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Verze z 23. 4. 2008, 19:25, kterou vytvořil Stroner (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: {{Speciální_geodézie}} ==Anotace== Předmět seznamuje se světovým vývojem zeměměřictví od nejstarších dob po současnost. Nejvíce informací se váže na evropskou civi...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Předmět seznamuje se světovým vývojem zeměměřictví od nejstarších dob po současnost. Nejvíce informací se váže na evropskou civilizační oblast s přihlédnutím k vývoji v českých zemích. Součástí je exkurze podle volby posluchačů.

Doporučená literatura
 1. Honl I. - Procházka E.: Úvod do dějin zeměměřictví. 7 dílů. Praha, Ediční středisko ČVUT 1979-1991.
 2. Čs. komise 1A pro FIG (ved. aut. kol. Klimeš M. - Nejedlý A.): Kapitoly z histórie geodézie v Československu. VÚGK OBIS Bratislava. a)1945 - 1987. Bratislava 1988, 332 s. b) 1918 - 1945. Bratislava 1990, 236 s.
 3. Pour B. - Machanová V.: Zeměměřictví. In: Kolektiv (ved. Jílek, F.): Studie o technice v českých zemích 1800-1918, díl III. Národní technické muzeum Praha, 1985, s. 357-378.
 4. Hánek P.: Kap. 15 Zeměměřictví. In: Kolektiv (ved. Smolka, I. - Falta, J): Studie o technice v českých zemích 1918-1945, díl VI. Národní technické muzeum Praha, 1995, s. 817-842.
 5. Hánek P. - Dušátko,D., Kapitola 22 – Zeměměřictví. In: Studie o technice v českých zemích 1945-1992, 3 svazky. (Red. vedení Folta J.). Praha, Encyklopedický dům 2003, 2877 s., s.1801-1849.
 6. Hánek P.: 250 století zeměměřictví. (Data k dějinám zeměměřictví). Klaudian Praha, 2000, dotisk 2001.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Témata přednášek

 1. Vznik zeměměřictví
 2. Starověk. Mezopotámie, Řecko, Řím, Blízký Východ, Čína.
 3. Středověk. Arabská moudrost. Křesťanská Evropa. Objevitelské cesty.
 4. Novověk. Mezoamerické civilizace. Renesanční Evropa a Čechy. 30-tiletá válka.
 5. 17. století, topografie, mapování, přístroje. Francie.
 6. Stupňová měření. Vývoj katastrů. Souvislá mapování. Mezinárodní spolupráce.
 7. Měřické zajištění inženýrských staveb.
 8. Vývoj a přínos 19. a 20. století v oboru.

Bližší pokyny a doplňující studijní materiály včetně souboru několika desítek fotografií přístrojů v české a anglické jazykové verzi jsou uvedeny na stránkách http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .