154GD03 Geodézie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Stránka 151GD3 Geodézie 3 přemístěna na stránku 154GD03 Geodézie 3)
 
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
{{Technická geodézie}}
 +
Úplné a akutální informace viz [http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/gd3.php stránky tohoto předmětu] na oficiálních stránkách [http://k154.fsv.cvut.cz/ Katedry speciální geodézie].
 
==Anotace==
 
==Anotace==
 
Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.
 
Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.
 
;Doporučená literatura
 
;Doporučená literatura
# Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2004.
+
# Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009
 
 
==Přednášky==
 
 
 
'''Přednášející:''' Doc. Ing. Radim Blažek, CsC.
 
 
 
# Úvod do problematiky výškových měření ( Základní pojmy. Druhy výšek. Metody výškových  měření.) Výškový systém ČR. Stabilizace a signalizace výškových bodů.
 
# Nivelace. Podstata metody. Nivelační přístroje libelové a kompenzátorové (příprava k měření,        zkoušky a rektifikace).Digitální nivelační přístroje s kódovým odečítáním.
 
# Laserové nivelační přístroje. Nivelační latě a podložky. Nivelační metody.Technologie nivelačních měření. Druhy nivelace ( technická a přesná nivelace).
 
# Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů.
 
# Plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Jednotky měření tlaku vzduchu, (barometrické měření výšek). Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost)
 
# Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském  terénu. TUVR  v plochém terénu
 
# Stručná teorie refrakce. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky               
 
# Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.
 
# Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu.
 
# Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování.
 
# Tachymetrie - princip. Přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození  tachymetrických rovnic Diagramová tachymetrie.
 
# Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry - velkoplošná a bloková tachymetrie, kancelářské  výpočetní a zobrazovací práce, ekonomické zhodnocení metody.
 
# Digitální model terénu (DMT) přednese Ing. Jiří Vidman.
 
# Jednoduché výškové vytyčovací úlohy-vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.
 
 
 
== Cvičení ==
 
 
 
Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.
 

Aktuální verze z 21. 4. 2012, 15:03

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách Katedry speciální geodézie.

Anotace

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Doporučená literatura
  1. Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009