154GD03 Geodézie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 25: Řádek 25:
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
 +
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ZS/gd3-cv/prog_cv.htm odkaz na stránky cvičení Geodézie 3]
  
 
Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.
 
Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.
 
[[Kategorie:Geodézie]]
 
[[Kategorie:Geodézie]]

Verze z 23. 9. 2008, 12:50

Anotace

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Doporučená literatura
 1. Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2004.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.

 1. Úvod do problematiky výškových měření ( Základní pojmy. Druhy výšek. Metody výškových měření.) Výškový systém ČR. Stabilizace a signalizace výškových bodů.
 2. Nivelace. Podstata metody. Nivelační přístroje libelové a kompenzátorové (příprava k měření, zkoušky a rektifikace).Digitální nivelační přístroje s kódovým odečítáním.
 3. Laserové nivelační přístroje. Nivelační latě a podložky. Nivelační metody.Technologie nivelačních měření. Druhy nivelace ( technická a přesná nivelace).
 4. Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů.
 5. Plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Jednotky měření tlaku vzduchu, (barometrické měření výšek). Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost)
 6. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu
 7. Stručná teorie refrakce. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky
 8. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.
 9. Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu.
 10. Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování.
 11. Tachymetrie - princip. Přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození tachymetrických rovnic Diagramová tachymetrie.
 12. Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry - velkoplošná a bloková tachymetrie, kancelářské výpočetní a zobrazovací práce, ekonomické zhodnocení metody.
 13. Digitální model terénu (DMT) přednese Ing. Jiří Vidman.
 14. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy-vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.

Cvičení

odkaz na stránky cvičení Geodézie 3

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.