154EKZK Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Z GeoWikiCZ
Verze z 6. 5. 2008, 14:21, kterou vytvořil Stroner (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: {{Speciální_geodézie}} ==Anotace== Zeměměřická služba v ČR. Právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Daně a poplatky. Tvorba ceny. Příprava zakázky...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Zeměměřická služba v ČR. Právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Daně a poplatky. Tvorba ceny. Příprava zakázky. Cíle a formy podnikání. Marketing. Management. Zákoník práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Kvalita v zeměměřictví. Technická normalizace.

Doporučená literatura
 1. Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady. Edice úplných znění předpisů. Nakl. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.
 2. SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS, W.D.: Ekonomie. 1. vyd. Svoboda, Praha 1995 a reedice.
 3. ROBBINS, S. P. - COULTER, M.: Management. 1. vyd. Grada, Praha 2008 a reedice.
 4. KOTLER, P.: Marketing management. 12. vyd. Grada, Praha 2008 a reedice.
 5. VOREL, V. - LÍNKOVÁ, L.: Soubor sylabů k přednáškám a prezentace. [Výukové materiály aktualizované pro běžný semestr]. Fakulta stavební ČVUT - katedra 154.
 6. VOREL, V. a kol.: Zadání a komentáře ke cvičením z předmětu Ekonomika v zeměměřictví a katastru. [ Výukové materiály aktualizované pro běžný semestr ]. Fakulta stavební ČVUT - katedra 154.
 7. POLÁK, P.: Zeměměřická díla. Český svaz geodetů a kartografů, Praha. Platné vydání.
 8. Seznam českých technických norem. Třídy 01 - 03 a 72 - 75. Český normalizační institut, Praha. Platné vydání.
 9. Časopisy Geodetický a kartografický obzor, Stavební obzor, Zeměměřič, Poradce /podnikatele/, Perspektivy jakosti, Zpravodaj české společnosti metrologické. Poznámka: v přednáškách bude upozorněno na jednotlivé články se vztahem k probírané látce.
Doporučené internetové stránky

Český úřad zeměměřický a katastrální [[1]] Sbírka předpisů České republiky [[2]] Český normalizační institut [[3]] Ekonomický portál [[4]] Český statistický úřad [[5]] Terminologický slovník [vugtk.cz/slovnik/]


Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc., Ing. Lenka Línková, Ph.D.


Témata přednášek

 1. T

Cvičení

 1. Úvod.

Podmínky pro získání zápočtu

 • Absolvování cvičení.
 • Odevzdání semestrální práce.
 • Úspěšné napsání zápočtového testu.