153ZODH Zpracování obrazových dat: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 34: Řádek 34:
 
* Marcus Neteler: [http://grass.itc.it/gdp/handbuch/index.html GRASS Handbuch] ([http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/GIS_GRASS_-_Praktick%C3%A1_rukov%C4%9B%C5%A5 český překlad]), 2003
 
* Marcus Neteler: [http://grass.itc.it/gdp/handbuch/index.html GRASS Handbuch] ([http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/GIS_GRASS_-_Praktick%C3%A1_rukov%C4%9B%C5%A5 český překlad]), 2003
 
* Otto Dassau, Stephan Holl, Marcus Neteler a Manfred Redslob: [http://www.gdf-hannover.de/media.php?id=0 GRASS GIS 6.0 Kursskript] ([http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/GIS_GRASS_6.0_-_Praktick%C3%A1_rukov%C4%9B%C5%A5_za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%ADc%C3%ADch_u%C5%BEivatel%C5%AF český překlad]), 2005
 
* Otto Dassau, Stephan Holl, Marcus Neteler a Manfred Redslob: [http://www.gdf-hannover.de/media.php?id=0 GRASS GIS 6.0 Kursskript] ([http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/GIS_GRASS_6.0_-_Praktick%C3%A1_rukov%C4%9B%C5%A5_za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%ADc%C3%ADch_u%C5%BEivatel%C5%AF český překlad]), 2005
* [http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Dokumentace GRASSWikiCZ] - dokumentace
+
* [http://grass.fsv.cvut.cz GRASSWikiCZ]
 
* [http://grass.itc.it/gdp/index.php GRASS Documentation Project]
 
* [http://grass.itc.it/gdp/index.php GRASS Documentation Project]
 
* [http://grass.gdf-hannover.de/twiki/bin/view/GRASS/WebHome GRASS Wiki]
 
* [http://grass.gdf-hannover.de/twiki/bin/view/GRASS/WebHome GRASS Wiki]

Verze z 23. 11. 2005, 19:31

anotace

Formulace přímé a obrácené úlohy DPZ. Rektifikace a restaurace obrazu, geometrické a radiometrické korekce. Techniky zvýraznění obrazu - filtry, konvoluce, Fourierova analýza, texturová filtrace, aj. Klasifikace řízená a neřízená, neuronové sítě, přesnost klasifikace. Radarová analýza, geometrie a princip záznamu radarových dat. Interpretace a zpracování radarových dat, korekce, klasifikace a stereosnímky. Analogové a digitální výstupy. Letecké a družicové snímky, jejich interpretace.

cvičení

  1. Úvod do problematiky (GNU/Linux, GIS GRASS - základní příkazy)
  2. Základy práce s GRASSem, statistika rastrových dat, tabulka barev
  3. Metody zvýrazňování obrazu, histogram, barevné modely RGB <-> IHS, skládání pásem
  4. Mapová algebra, sčítání, odčítání rastrových dat, podíl obrazu, NDVI

lokální datasety

přednášky

návody

  • Zprovoznění GRASSu pod MS Windows

gis live cd

doporučená literatura

konzultace

Konzultace kdykoliv po dohodě.