153ZODH / 13. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 67: Řádek 67:
 
  > library(spgrass6)
 
  > library(spgrass6)
  
 +
Vyexportovaná data načteme.
  
 +
<source lang="bash">
 +
> lsat <- readGDAL('lsat7_2002.tif')
 +
> summary(lsat)
 +
</source>
 +
 +
<pre>
 +
Object of class SpatialGridDataFrame
 +
Coordinates:
 +
      min    max
 +
x 629992.5 645012
 +
y 214975.5 228513
 +
Is projected: TRUE
 +
proj4string :
 +
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
 +
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
 +
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
 +
Number of points: 2
 +
Grid attributes:
 +
  cellcentre.offset cellsize cells.dim
 +
x          630006.8    28.5      527
 +
y          214989.8    28.5      475
 +
Data attributes:
 +
    band1            band2            band3          band4     
 +
Min.  : 42.00  Min.  : 28.00  Min.  :  1.0  Min.  :  1.00 
 +
1st Qu.: 72.00  1st Qu.: 55.00  1st Qu.: 41.0  1st Qu.: 81.00 
 +
Median : 80.00  Median : 64.00  Median : 57.0  Median : 93.00 
 +
Mean  : 85.47  Mean  : 70.92  Mean  : 66.7  Mean  : 93.16 
 +
3rd Qu.: 92.00  3rd Qu.: 79.00  3rd Qu.: 81.0  3rd Qu.:106.00 
 +
Max.  :255.00  Max.  :255.00  Max.  :255.0  Max.  :255.00 
 +
    band5          band6     
 +
Min.  :  1.0  Min.  :  1.00 
 +
1st Qu.: 71.0  1st Qu.: 34.00 
 +
Median : 88.0  Median : 52.00 
 +
Mean  : 97.6  Mean  : 61.03 
 +
3rd Qu.:116.0  3rd Qu.: 79.00 
 +
Max.  :255.0  Max.  :255.00 
 +
</pre>
  
  

Verze z 30. 11. 2009, 23:16

< Stránky předmětuPředchozí cvičeníDalší cvičení

Úvod do GRASS/R

Osnova

Toto cvičení je zaměřeno propojení GRASS GIS a prostředí pro statistickou analýzu dat R.

Seznam příkazů

Rozhraní GRASS/R

Základní informace o rozhraní R pro GRASS GIS jsou dostupné zde.

Výpočet NDVI

Spustíme GRASS s lokací nc_spm_08. K dispozici máme snímky LandSat 7 z roku 2002.

g.mlist type=rast pattern='lsat7*'
lsat7_2002_10
lsat7_2002_20
lsat7_2002_30
lsat7_2002_40
lsat7_2002_50
lsat7_2002_61
lsat7_2002_62
lsat7_2002_70
lsat7_2002_80

Vytvoříme obrazovou skupinu, která obsahuje 1-3, 4-5 a 7 pásmo.

i.group group=lsat7_2002 input=lsat7_2002_10,lsat7_2002_20,lsat7_2002_30,lsat7_2002_40,lsat7_2002_50,lsat7_2002_70

Nastavíme region a data vyexportujeme do formátu GeoTIFF.

g.region rast=lsat7_2002_1
r.out.gdal input=lsat7_2002 format=GTiff type=Byte output=lsat7_2002.tif

Soubor by měl obsahovat 6 kanálů.

gdalinfo lsat7_2002.tif | grep Band
Band 1 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
Band 2 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 3 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 4 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 5 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 6 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined

Z příkazové řádky GRASSu spustíme prostředí R a nahrajeme balíček 'spgrass6'.

GRASS (nc_spm_08):~ > R
> library(spgrass6)

Vyexportovaná data načteme.

> lsat <- readGDAL('lsat7_2002.tif')
> summary(lsat)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
    min  max
x 629992.5 645012
y 214975.5 228513
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x     630006.8   28.5    527
y     214989.8   28.5    475
Data attributes:
   band1      band2      band3      band4    
 Min.  : 42.00  Min.  : 28.00  Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 72.00  1st Qu.: 55.00  1st Qu.: 41.0  1st Qu.: 81.00 
 Median : 80.00  Median : 64.00  Median : 57.0  Median : 93.00 
 Mean  : 85.47  Mean  : 70.92  Mean  : 66.7  Mean  : 93.16 
 3rd Qu.: 92.00  3rd Qu.: 79.00  3rd Qu.: 81.0  3rd Qu.:106.00 
 Max.  :255.00  Max.  :255.00  Max.  :255.0  Max.  :255.00 
   band5      band6    
 Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 71.0  1st Qu.: 34.00 
 Median : 88.0  Median : 52.00 
 Mean  : 97.6  Mean  : 61.03 
 3rd Qu.:116.0  3rd Qu.: 79.00 
 Max.  :255.0  Max.  :255.00 < Stránky předmětuPředchozí cvičeníDalší cvičení