153ZODH / 13. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (155zddp)
 
(Není zobrazeno 46 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
+
{{Zastaralé|155ZDDP}}
< [[153YZOD Zpracování obrazových dat|Stránky předmětu]] {{bullet}} [[153YZOD Zpracování obrazových dat - cvičení 12|Předchozí cvičení]] {{bullet}} [[153YZOD Zpracování obrazových dat - cvičení 14|Další cvičení]]
+
{{Cvičení|153ZODH|13|Úvod do GRASS/R}}
 
 
<div style="font-size: 13pt; font-weight: bold">Úvod do GRASS/R</div>
 
__TOC__
 
 
== Osnova ==
 
== Osnova ==
  
Řádek 10: Řádek 7:
 
=== Seznam příkazů ===
 
=== Seznam příkazů ===
  
== Úvod do R ==
+
* {{GrassPrikaz|g.mlist}}
 +
* {{GrassPrikaz|i.group}}
 +
* {{GrassPrikaz|g.region}}
 +
* {{GrassPrikaz|r.out.gdal}}
 +
 
 +
== Rozhraní GRASS/R ==
 +
 
 +
Základní informace o rozhraní {{freegis|GRASS GIS / Propojení s R|zde}}.
 +
 
 +
== Výpočet NDVI ==
 +
 
 +
Spustíme GRASS s lokací '''nc_spm_08'''. K dispozici máme snímky {{wikipedia|Landsat 7|lang=en}} z roku 2002.
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
g.mlist type=rast pattern='lsat7*'
 +
</source>
  
[[Image:Rlogo.png|100px|left]]
+
<pre>
[http://www.r-project.org R] je programovací jazyk a prostředí určené pro ''statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení''. Jde o implementaci programovacího jazyka [http://en.wikipedia.org/wiki/S_(programming_language) S] pod svobodnou licencí. R již předstihlo počtem uživatelů komerční S a stalo se faktickým standardem v řadě oblastí statistiky.
+
lsat7_2002_10
 +
lsat7_2002_20
 +
lsat7_2002_30
 +
lsat7_2002_40
 +
lsat7_2002_50
 +
lsat7_2002_61
 +
lsat7_2002_62
 +
lsat7_2002_70
 +
lsat7_2002_80
 +
</pre>
  
Používá se z příkazové řádky, existuje však několik frontendů s grafickým rozhraním jako [http://en.wikipedia.org/wiki/RKWard RKWard], [http://en.wikipedia.org/wiki/R_Commander R Commander] nebo rozšíření do OpenOffice.org Calcu [http://extensions.services.openoffice.org/project/R4Calc R4Calc].
+
Vytvoříme obrazovou skupinu, která obsahuje 1-3, 4-5 a 7 pásmo.
  
R bývá také propojováno či využíváno v komerčních softwarech, např. v prostředí [http://cs.wikipedia.org/wiki/PASW PASW] mohou uživatelé přímo psát a spouštět programy v jazyce R nad otevřenými daty.
+
<source lang="bash">
 +
i.group group=lsat7_2002 input=lsat7_2002_10,lsat7_2002_20,lsat7_2002_30,lsat7_2002_40,lsat7_2002_50,lsat7_2002_70
 +
</source>
  
Další informace na [http://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language) wikipedii].
+
Nastavíme region a data vyexportujeme do formátu {{wikipedia|GeoTIFF|lang=en}}.
  
=== Balíčky pro analýzu geoprostorových dat ===
+
<source lang="bash">
 +
g.region rast=lsat7_2002_10
 +
r.out.gdal input=lsat7_2002 format=GTiff type=Byte output=lsat7_2002.tif
 +
</source>
  
R nabízí až více než [http://cran.mirroring.de/web/packages/ 2000] různých ''rozšíření'' (tzv. balíčku) specializovaných na různé analýzy dat. My se zaměříme na balíčky určené pro práci s geoprostorovými (většinou obrazovými) daty.
+
Soubor by měl obsahovat 6 kanálů.
  
* '''[http://cran.mirroring.de/web/packages/sp/index.html sp]''' - základní balíček definující třídy a metody pro práci s prostorovými daty
+
<source lang="bash">
 +
gdalinfo lsat7_2002.tif | grep Band
 +
</source>
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/maptools/index.html maptools] - manipulace s prostorovými objekty
+
<pre>
 +
Band 1 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
 +
Band 2 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
 +
Band 3 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
 +
Band 4 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
 +
Band 5 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
 +
Band 6 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
 +
</pre>
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/maps/index.html maps] - vykreslování map
+
Z příkazové řádky GRASSu spustíme prostředí R a nahrajeme balíček 'spgrass6' a 'RColorBrewer'.
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/spatial/index.html spatial] - Kriging
+
GRASS (nc_spm_08):~ > R
 +
> library(rgdal)
 +
> library(spgrass6)
 +
> library(RColorBrewer)
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/spatstat/index.html spatstat] - Analýza bodových výskytů
+
<source lang="bash">
 +
> GDALinfo('lsat7_2002.tif')
 +
</source>
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/splancs/index.html splancs] - Analýza bodových výskytů v čase
+
<pre>
 +
rows        475
 +
columns    527
 +
bands      6
 +
origin.x        629992.5
 +
origin.y        214975.5
 +
res.x      28.5
 +
res.y      28.5
 +
oblique.x  0
 +
oblique.y  0
 +
driver      GTiff
 +
projection  +proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
 +
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
 +
+units=m +no_defs
 +
file        lsat7_2002.tif
 +
apparent band summary:
 +
  GDType Bmin Bmax
 +
1  Byte    0  255
 +
2  Byte    0  255
 +
3  Byte    0  255
 +
4  Byte    0  255
 +
5  Byte    0  255
 +
6  Byte    0  255
 +
</pre>
  
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/spdep/index.html spdep] - Autokorelace prostorových objektů
+
Vyexportovaná data načteme.
  
* [
+
<source lang="bash">
* [http://cran.mirroring.de/web/packages/rgdal/index.html rgdal] - rozhraní pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]]
+
> lsat <- readGDAL('lsat7_2002.tif')
 +
> summary(lsat)
 +
</source>
  
<center>
+
<pre>
{|class="border"
+
Object of class SpatialGridDataFrame
|+Tab. č. 1: Datové typy definované balíčkem sp
+
Coordinates:
|-
+
      min    max
!Datový typ !! Třída !! Rodičovská třída
+
x 629992.5 645012
|-
+
y 214975.5 228513
| body || SpatialPoints || Spatial
+
Is projected: TRUE
|-
+
proj4string :
| pixely || SpatialPixels || SpatialPoints
+
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
|-
+
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
| mřížka || SpatialGrid || SpatialPixels
+
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
|-
+
Number of points: 2
| linie || Line ||
+
Grid attributes:
|-
+
  cellcentre.offset cellsize cells.dim
| linie || Lines || Line
+
x          630006.8    28.5      527
|-
+
y          214989.8    28.5      475
| linie || SpatialLines || Spatial, Line
+
Data attributes:
|-
+
    band1            band2            band3          band4     
| polygon || Polygon || Line
+
Min.  : 42.00  Min.  : 28.00  Min.  :  1.0  Min.  :  1.00 
|-
+
1st Qu.: 72.00  1st Qu.: 55.00  1st Qu.: 41.0  1st Qu.: 81.00 
| polygony || Polygons || Polygon
+
Median : 80.00  Median : 64.00  Median : 57.0  Median : 93.00 
|-
+
Mean  : 85.47  Mean  : 70.92  Mean  : 66.7  Mean  : 93.16 
| polygon || SpatialPolygons || Spatial, Polygon
+
3rd Qu.: 92.00  3rd Qu.: 79.00  3rd Qu.: 81.0  3rd Qu.:106.00 
|-
+
Max.  :255.00  Max.  :255.00  Max.  :255.0  Max.  :255.00 
|}
+
    band5          band6     
</center>
+
Min.  :  1.0  Min.  :  1.00 
 +
1st Qu.: 71.0  1st Qu.: 34.00 
 +
Median : 88.0  Median : 52.00 
 +
Mean  : 97.6  Mean  : 61.03 
 +
3rd Qu.:116.0  3rd Qu.: 79.00 
 +
Max.  :255.0  Max.  :255.00 
 +
</pre>
  
== Rozhraní GRASS/R ==
+
Nahradíme názvy jednotlivých kanálů.
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
> names(lsat)
 +
</source>
 +
 
 +
<pre>
 +
[1] "band1" "band2" "band3" "band4" "band5" "band6"
 +
</pre>
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
> names(lsat) <- c('blue1', 'green2', 'red3', 'nir4', 'mir5', 'mir7')
 +
</source>
 +
 
 +
Vypočteme NDVI, viz {{153YZODCv|4|Podíl obrazu|4. cvičení}}.
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
> lsat$ndvi <- (lsat$nir4 - lsat$red3) / (lsat$nir4 + lsat$red3)
 +
> summary(lsat$ndvi)
 +
</source>
 +
 
 +
<pre>
 +
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 +
-0.9565  0.0000  0.2152  0.1900  0.4140  0.9787
 +
</pre>
 +
 
 +
Nastavíme vhodnou tabulku barev.
  
 +
<source lang="bash">
 +
> mypal <- brewer.pal(5, "Greens")
 +
> greens <- colorRampPalette(mypal)
 +
</source>
  
== Externí odkazy ==
+
Data zobrazíme.
 
* [http://www.stanford.edu/~cengel/spatialanthro/archives/R_GRASS_Spatial.pdf R, GRASS, and Spatial Analysis]
 
  
 +
<source lang="bash">
 +
> image(lsat, "ndvi", col = greens(20))
 +
</source>
  
----
+
{{fig|r-ndvi|NDVI (GRASS/R)|size=640}}
< [[153YZOD Zpracování obrazových dat|Stránky předmětu]] {{bullet}} [[153YZOD Zpracování obrazových dat - cvičení 12|Předchozí cvičení]] {{bullet}} [[153YZOD Zpracování obrazových dat - cvičení 14|Další cvičení]]
 
  
 
{{ZOD}}
 
{{ZOD}}
 +
{{GRASS}}

Aktuální verze z 5. 9. 2014, 19:49

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Úvod do GRASS/R

Osnova

Toto cvičení je zaměřeno propojení GRASS GIS a prostředí pro statistickou analýzu dat R.

Seznam příkazů

Rozhraní GRASS/R

Základní informace o rozhraní zde.

Výpočet NDVI

Spustíme GRASS s lokací nc_spm_08. K dispozici máme snímky Landsat 7 z roku 2002.

g.mlist type=rast pattern='lsat7*'
lsat7_2002_10
lsat7_2002_20
lsat7_2002_30
lsat7_2002_40
lsat7_2002_50
lsat7_2002_61
lsat7_2002_62
lsat7_2002_70
lsat7_2002_80

Vytvoříme obrazovou skupinu, která obsahuje 1-3, 4-5 a 7 pásmo.

i.group group=lsat7_2002 input=lsat7_2002_10,lsat7_2002_20,lsat7_2002_30,lsat7_2002_40,lsat7_2002_50,lsat7_2002_70

Nastavíme region a data vyexportujeme do formátu GeoTIFF.

g.region rast=lsat7_2002_10
r.out.gdal input=lsat7_2002 format=GTiff type=Byte output=lsat7_2002.tif

Soubor by měl obsahovat 6 kanálů.

gdalinfo lsat7_2002.tif | grep Band
Band 1 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
Band 2 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 3 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 4 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 5 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 6 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined

Z příkazové řádky GRASSu spustíme prostředí R a nahrajeme balíček 'spgrass6' a 'RColorBrewer'.

GRASS (nc_spm_08):~ > R
> library(rgdal)
> library(spgrass6)
> library(RColorBrewer)
> GDALinfo('lsat7_2002.tif')
rows    475 
columns   527 
bands    6 
origin.x    629992.5 
origin.y    214975.5 
res.x    28.5 
res.y    28.5 
oblique.x  0 
oblique.y  0 
driver   GTiff 
projection +proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs 
file    lsat7_2002.tif 
apparent band summary:
 GDType Bmin Bmax
1  Byte  0 255
2  Byte  0 255
3  Byte  0 255
4  Byte  0 255
5  Byte  0 255
6  Byte  0 255

Vyexportovaná data načteme.

> lsat <- readGDAL('lsat7_2002.tif')
> summary(lsat)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
    min  max
x 629992.5 645012
y 214975.5 228513
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x     630006.8   28.5    527
y     214989.8   28.5    475
Data attributes:
   band1      band2      band3      band4    
 Min.  : 42.00  Min.  : 28.00  Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 72.00  1st Qu.: 55.00  1st Qu.: 41.0  1st Qu.: 81.00 
 Median : 80.00  Median : 64.00  Median : 57.0  Median : 93.00 
 Mean  : 85.47  Mean  : 70.92  Mean  : 66.7  Mean  : 93.16 
 3rd Qu.: 92.00  3rd Qu.: 79.00  3rd Qu.: 81.0  3rd Qu.:106.00 
 Max.  :255.00  Max.  :255.00  Max.  :255.0  Max.  :255.00 
   band5      band6    
 Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 71.0  1st Qu.: 34.00 
 Median : 88.0  Median : 52.00 
 Mean  : 97.6  Mean  : 61.03 
 3rd Qu.:116.0  3rd Qu.: 79.00 
 Max.  :255.0  Max.  :255.00 

Nahradíme názvy jednotlivých kanálů.

> names(lsat)
[1] "band1" "band2" "band3" "band4" "band5" "band6"
> names(lsat) <- c('blue1', 'green2', 'red3', 'nir4', 'mir5', 'mir7')

Vypočteme NDVI, viz 4. cvičení.

> lsat$ndvi <- (lsat$nir4 - lsat$red3) / (lsat$nir4 + lsat$red3)
> summary(lsat$ndvi)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
-0.9565 0.0000 0.2152 0.1900 0.4140 0.9787

Nastavíme vhodnou tabulku barev.

> mypal <- brewer.pal(5, "Greens")
> greens <- colorRampPalette(mypal)

Data zobrazíme.

> image(lsat, "ndvi", col = greens(20))
NDVI (GRASS/R)