153YPU1 Pozemkové úpravy 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 23. 1. 2013, 22:48, kterou vytvořil Benda (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: {{Pozemkové úpravy}} ==Anotace== Podklady plánu společných zařízení, rozbor území, vyhodnocení stávajícího stavu, studie erozní ohroženosti, krajinný r…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

Podklady plánu společných zařízení, rozbor území, vyhodnocení stávajícího stavu, studie erozní ohroženosti, krajinný ráz v pozemkových úpravách, návrh protierozních opatření, návrh polní cesty, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene


Doporučená literatura

  1. Vlasák, J., Bartošková, K.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2009.
  2. Zákon č.139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
  3. Vyhláška č.545/2002 o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.


Seminář datum Téma semináře
1.
.
.