153YPU1 Pozemkové úpravy 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 18: Řádek 18:
 
||3.2.  ||11 - 13   
 
||3.2.  ||11 - 13   
 
|-
 
|-
|  ||   
+
||6.2.   ||11 - 13  
 
|-
 
|-
|  || 
 
|-
 
|  || 
 
 
|}
 
|}
* Další termíny budou vypsány později.
 
  
 
==Anotace==
 
==Anotace==

Aktuální verze z 5. 2. 2014, 13:38


Zápis zápočtu

  • Termíny zápisu zápočtů do indexu (B809a):

Každý, s kým nepotřebuji probrat odevzdané úlohy, se nemusí dostavit osobně, index může poslat.


Termín Od -do
29.1. 11 - 13
30.1. 11 - 13
3.2. 11 - 13
6.2. 11 - 13

Anotace

Podklady plánu společných zařízení, rozbor území, vyhodnocení stávajícího stavu, studie erozní ohroženosti, krajinný ráz v pozemkových úpravách, návrh protierozních opatření, návrh polní cesty, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene


Doporučená literatura

  1. Vlasák, J., Bartošková, K.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2009.
  2. Zákon č.139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
  3. Vyhláška č.545/2002 o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.