153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2013

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • 1 * Bělorusko
 • 2 * BENELUX
 • 3 * Bulharsko
 • 4 * Černá Hora, Kosovo, Makedonie a Albánie
 • 5 * Dánsko
 • 6 * Francie
 • 7 * Irsko
 • 8 * Island
 • 9 * Itálie
 • 10 * Maďarsko
 • 11 * Německo
 • 12 * Pobaltí
 • 13 * Polsko
 • 14 * Rakousko
 • 15 * Rumunsko
 • 16 * Řecko
 • 17 * Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina
 • 18 * Srbsko
 • 19 * Španělsko a Portugalsko
 • 20 * Švýcarsko
 • 21 * Ukrajina
 • 22 * Velká Británie

Mapa bude obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.


Mapa může dále obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení