153PJIN Projekt - Informatika / přehled předchozích ročníků

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Akademický rok 2010-2011

Projekty jsou uloženy na git serveru. Po uložení veřejných ssh klíčů naklonujete repozitář příkazem

git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:pjin.git

poznámky k základním příkazům viz článek git. Požadavky a další informace jsou uvedeny v repozitáři projektu v souboru README.

Akademický rok 2009-2010

Požadavky

 • Projekt je šířen pod licencí GNU GPL, pokud s touto podmínkou autoři nesouhlasí, musí to explicitně uvést na první straně dokumentace
 • Závěrečná zpráva je odevzdána v jediném archivním souboru 153pjin-2010-x.tar.gz, kde x označuje přidělený kód skupiny (všechny soubory jsou v tar archivu uloženy v podadresáři 153pjin-2010-x). Součástí závěrečné zprávy musí být:
  • textová dokumentace ve formátu PDF včetně zdrojového textu, např. LaTeX
  • prezentace projektu v PDF
  • všechny zdrojové texty strukturované podle potřeby do hierarchie podadresářů
  • jména souborů projektu (typicky obrázky) nesmí obsahovat diakritiku a mezery
  • v adresáři Qt projektu se zdrojovými texty překládaných programů nesmí být soubory *.user.pro a Makefile
 • Projekt je zakončen veřejnou prezentací

Kam ukládat obrázky

Z bezpečnostních důvodů nelze obrázky, na které se odkazují cgi skripty, ukládat do adresáře /usr/lib/cgi-bin. Obrázky projektu ukládejte do adresáře /var/www/pjin/2010/x, kde x je kód vaší skupiny. V cgi skriptu pak je odpovídají relativní adresa /pjin/2010/x/soubor, jak ukazuje následující demo skript (napsaný pro jednoduchost a názornost v bashi)

#!/bin/bash

cat <<EOF
Content-Type: text/html

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
 <head>
  <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
  <title></title>
 </head>
<body>

<p>
adresa /pjin/2010/x/dasenka.png
<img src="/pjin/2010/x/dasenka.png" alt="Dášeňka" />
</p>

</body>
</html>
EOF

Společný Qt project file pro správu podadresářů

Pokud projekt obsahuje podadresáře, je nutné vytvořit společný základní projekt, který zajistí překlad a sestavení všech subprojektů uložených v samostatných podadresářích. Jako příklad může posloužit soubor demo.pro

TEMPLATE=subdirs

CONFIG+=ordered all

all {
  SUBDIRS = cgi  \
       demo01 \
       demo02 \
       demo03 \
       demo04 \
       demo05 \
       demo06
}

který zajišťuje sestavení knihovny cgi a skriptů demo01demo06.

V letním semestru 2009-2010 dochází v projektu PJIN oproti předchozím rokům ke dvěma změnám

 1. CGI skripty jsou vyvíjeny na platformě Qt (qtcreator)
 2. pracujeme s databází SQLite

V tomto směru jsou upraveny požadavky na projekt. Demonstrační demo skripty jsou uloženy v souboru pjin-2010-01-05.tar.gz na adrese [1].

Poznámky LS 2010

 • Instalace serveru Apache
# apt-get install apache2
 • přístup pro cgi skripty
# cd /usr/lib/cgi-bin/
# mkdir student
# chown student:student student
 • stáhnout soubor pjin-2010-01-05.tar.gz
 • rozbalit tar xvzf pjin-2010-01-05.tar.gz a qtcreator (je nutné začít projektem cgi!)
 • studentské projekty využívají knihovnu libcgi.a stejně jako demo příklady (v projektu je třeba nastavit INCPATH += ../cgi a LIBS += -L../cgi -lcgi viz demoxx.pro)

Rozdělení do skupin

a) Československé opevnění z let 1935-1938

 • Zajíček Jan
 • Turek Štěpán
 • Kyzlíková Eliška
 • Hynková Kateřina

b) Revitalizace krajiny

 • Fuňáková Marie
 • Faitová Barbora
 • Vojtěchovský Tomáš
 • Vorlíček Chrudoš

c) Trasy Novohradských hor

 • Lžíčař Martin
 • Tomášů Martin
 • Paseka Štěpán
 • Med Michal

d) Databáze chráněných rostlin

 • Bejdová Viera
 • Čapková Michala
 • Němcová Nikola
 • Zavadil Filip

e) Horní tok řeky Labe

 • Gardoňová Alžbeta
 • Šubrtová Anna

Harmonogram

 1. exkurze GIS pro životní prostředí 19.2.
 2. Úvodní přednáška 26.2.
 3. témata, zdroje dat, ... 5.3.
 4. konzultace 12.3.
 5. konzultace 19.3.
 6. společná kontrola postupu prací na projektech 26.3. B870
 7. konzultace 2.4.
 8. konzultace 9.4.
 9. konzultace 16.4.
 10. předběžná prezentace projektů 23.4.
 11. odevzdání předběžných verzí projektů 30.4. B870
 12. prezentace projektů 7.5.
 13. závěrečné hodnocení 14.5

Závěřečné hodnocení

výborně skupiny D A E
velmi dobře skupiny C B

Pořadí skupin bylo určeno podle vážených bodových průměrů z následující tabulky

váha A B C D E
Dokumentace projektu 4 3 3 3 4 3
Prezentace projektu (vystoupení) 4 5 3 4 4 5
Prezentace (PDF) 2 3 3 4 4 4
Technické řešení 4 0 1 1 0 0
Studenti, hosté 1 12 7 6 12 9
15 3.33 2.73 3.07 3.47 3.27

Tabulka tedy určuje pouze pořadí a ne výsledné známky. Nejsou proto významné absolutní hodnoty v jednotlivých řádcích, ale pouze diference. Celkové pořadí by se nezměnilo, pokud by jednotlivé řádky byly redukovány o libovolnou konstantu. Jmenovitě hodnoty nula v položce technické řešení neznamenají, že řešení mělo nulovou hodnotu.

Akademický rok 2008-2009

Na této stránce je přehled projektů předchozích ročníků projektu informatika (153PJIN).

Poznámky

Ssh klíče mimo jiné umožňují otevřít souborový systém na jiném počitači (připojení ze serveru gama na pjin2009@josef v následujícím příkladu)

Mc-shell-link.png


Kromě studentských schémat bylo založeno demonstrační schéma pjin2009x které je použito v demo programu

Zdrojový kód je v adresaři x, spolu s demo dávkou rybniky.sql a souborem Makefile (import dat do databáze je nutno zadavát explicitně příkazem make sql nebo manuálně).

Na základě výslovné žádosti studentů, hlasováním s těsnou většinou jednoho hlasu přítomných, byla pro letní semestr akademického roku 2008-2009 stanovena doplnňující podmínka pro závěrečné hodnocení projektů: pokud jedna nebo více skupin neprojde v závěrečném hodnocení, tj. hodnocení bude F, pak hodnocení F bude přiděleno i všem ostatním skupinám bez výjimky.

Rozdělení do skupin

a) Databáze lyžařských středisek

Daniel Dluhoš
Tomáš Podpěra
Eva Linhartová
Kateřina Jarošová

b) Přehrady

Renata Duchnová
Miroslav Kopecký
Tereza Pantůčková
Petra Svobodová

c) Rekultivace po těžbě hnědého uhlí

Jan Synek
Lukáš Bocan
Jiří Kratochvíl
Hana Kadlecová

d) Databáze turistických tras ve Šluknovském výběžku

Anna Kratochvílová
Jaroslava Škudrnová
Václav Petráš

e) Databáze jeskyní západních Krkonoš

Vladimír Holubec
Michal Bodnár
Markéta Sedláčková
Michal Bečička

f) Vodácké trasy

Jana Knoblochová
Karolína Štochlová
Ondřej Pospíšil
Simona Karochová

Harmonogram

 1. úvodní přednáška 5.3.
 2. exkurze GIS pro životní prostředí 12.3
 3. témata, zdroje dat, ... 19.3.
 4. konzultace 26.3.
 5. konzultace 2.4.
 6. společná kontrola postupu prací na projektech 9.4.
 7. konzultace 16.4
 8. konzultace 23.4.
 9. konzultace 30.4.
 10. předběžné prezentace projektů 7.5. !!! 7.5. je výuka jako v pátek, nutno posunout vše o týden !!!
 11. předběžné prezentace projektů 14.5.
 12. odevzdání projektů 21.5.
 13. prezentace a závěrečné hodnocení 28.5. v B 169 (velká zasedačka, vchod z atria)

Závěrečné hodnocení

výborně skupiny B D F
velmi dobře skupiny A C E

Hodnocení bylo určeno podle vážených průměrů z následující tabulky

váha A B C D E F
Dokumentace projektu 4 2 1 1 1 2 2
Prezentace projektu (vystoupení) 2 1 2 2 1 3 1
Prezentace (PDF) 1 1 2 2 2 2 2
Technické řešení 4 2 1 2 1 2 1
WWW stránky 2 1 1 1 1 1 1
13 1.62 1.23 1.54 1.08 2.00 1.38

S odstupem času se ukazuje, že tabulka vážených průměrů stanovila poměrně dobré uspořádání projektů, brát výsledné průměry jako hodnocení ale nebylo šťastné.

Pro příští roky bude nutno jednak definovat přesněji hodnocené kategorie (a zveřejnit je předem) a výsledné průměry brát pouze jako uspořádání projektů a klasifikovat v rámci daného pořadí. Otázkou také je, zda jako jednu z kategorií nezařadit hodnocení studentů. Samostatnou kategorií by patrně měl být návrh databáze. Názory a připomínky prosím napište do celofakultního hodnocení výuky studenty.

Poznámky

 • z www adresy skupiny musí být přesměrování na cgi nebo tam musí být cgi sripty přímo uloženy. Není možné, aby se při otevírání adresy otevřel adresář (správně to měla jen skupina D).
 • soubory projektu nesmí používat diakritiku, viz skupina F
 • v souboru projektu musí být přiložena i prezentace (v PDF)
 • v dokumentaci obecně postrádám obrázky (především screenshoty www stránek). Dokumentace musí dát jasný obraz o projektu i v případě, že nemám k dispozici online aplikaci (například s přechodem na nový hardware, vyšší verze postgresu atd., patrně nebudou staré studentské databáze znovy vytvářeny. Dokumentace musí zachytit stav projektu i pro budoucnost (pro porovnání, jak se projekty postupně během let vyvíjely).
 • grafická zobrazení schématu databáze nezobrazuji správně relace 1:N (případně M:N)

Akademický rok 2007-2008

Rozdělení do skupin

a

Mrázek Václav     nedodali projekt v termínu
Horník Darek
Řeháková Barbora
Veverka Ondřej

b

Peterová Věra     hodnocení: výborně
Kovařík Karel
Krejčí Jiří
Novák Jiří

c

Kabilková Hana     hodnocení: výborně
Fořt Vojtěch
Buřvalová Marie
Polívka Adam

d

Novák Jiří     hodnocení: výborně
Hron Vojtěch
Růžička Zdeněk
Řehák Martin
Truhlář Luboš

e

Hořejšová Zora     hodnocení: výborně
Prunarová Lucie
Volfová Adéla
Šmejkal Martin

f

Šmídová Kateřina     hodnocení: výborně
Havlíčková Markéta
Hořejší Miroslav
Jankovský Zdeněk
Tichý Tomáš

Konta a DB

Pro všechny skupiny byly založeny uživatelské účty pjin2008x (kde x je af) s možností přihlášení pouze přes ssh klíče, databáze stejného jména a postgres uživatelé. Pro každou skupinu byl navíc založen postgres uživatel pjin2008xwww pro přístup z webu, jeho práva musí nastavit každá skupina podle potřeby své webové aplikace.

Každá skupina má založen prostor pro webové stránky /var/www/user/pjin2008x

Závěrečná prezentace projektů

Na posledním setkání PJIN jsme se dohodli na prezentaci projektu 21. května. To ale bohužel koliduje s přednáškou Martina Hrubého z Brna. Díval jsem se na rozvrhy vašich kroužku a zjistil, že kolizi má pouze kroužek H2-68, který má v planu cvičeni 153MAKA od 16 hodin. Poprosil jsem Petra Buchara, jestli byste si nemohli cvičeni po dohodě nahradit jindy a kolega Buchar souhlasil. Mohu tedy využit toho, že v učebně C208 je po PJIN od 16:00 volná další dvouhodina a spojíme přednášku Martina Hrubého s prezentaci vašich projektu. Nevím, jestli budeme začínat přednáškou nebo prezentacemi, to ale není podstatné. Každopádně začneme v C208 ve 13:20 (patrně bude nejprve přednáška ... každopádně ale buďte přítomni)

Na prezentaci pozvu i některé kolegy z dalších kateder (budou-li mít čas), protože je to první prezentace projektu geoinformatiků. Připravte se proto, že to bude prezentace "na ostro"!

Máme 6 skupin, každá skupina bude mít 15 minut + max 5 minut na zodpovězeni případných dotazů. Naplánujte si proto "časování". To je u prezentaci velmi důležité. Je silne neprofesionalni pretahnout vymezeny casovy prostor, protoze se tak uzira cas nasledujicim ucastikum. Po vycerpani limitu budu proto nekompromisne ukoncovat. 5 minut na diskusi bude slouzit i k paralelni výměně skupin, tj. během diskuse se připraví další představitel/představitelé projektu. Spolu s prezentací musíte předložit projekt v písemné formě (stačí 21.5.), který necháme kolovat.