153PGC Programovací jazyk C++ cvičení - zimní semestr 2011/2012

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rozpis cvičení

Úterý
12:00-13:50 (Ing. Gabriel Györi)
Středa
14:00-15:50 (Ing. Gabriel Györi)
Pátek
10:00-11:50 (Ing. Jan Pytel, Ph.D.)
12:00-13:50 (Ing. Jan Pytel, Ph.D.)

Zápočet

Během semestru musí studenti vypracovat tři jednoduché úkoly, které předloží ve stanoveném termínu na cvičení - termín se vztahuje vždy k příslušnému týdnu. Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů. Úloha odevzdaná s týdenním zpožděním má automaticky snížené hodnocení o jeden bod, úlohy odevzdané později se nehodnotí (nula bodů). Nelze tedy dodat všechny úlohy po vypršení lhůt, například koncem semestru.

Úlohy se předvádějí cvičícím na cvičení v počítačové učebně, zdrojový kód se zároveň odevzdává vytištěný se stručným popisem, co program dělá (úvádí se jméno a číslo kroužku). Úlohy se neposílají emailem.

  Zadání v týdnu Termín odevzdání v týdnu body
1. 2
2. 2
3. 4