153PGC Programovací jazyk C++ cvičení - zimní semestr 2011/2012: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
:10:00-11:50 ([[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]])
 
:10:00-11:50 ([[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]])
 
:12:00-13:50 ([[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]])
 
:12:00-13:50 ([[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]])
 
== Zápočet ==
 
 
Během semestru musí studenti vypracovat tři jednoduché úkoly,
 
které předloží ve stanoveném termínu na cvičení - termín se vztahuje vždy k příslušnému týdnu. Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů. Úloha odevzdaná s týdenním zpožděním má automaticky snížené hodnocení o jeden bod, úlohy odevzdané později se nehodnotí (nula bodů). Nelze tedy dodat všechny úlohy po vypršení lhůt, například koncem semestru.
 
 
Úlohy se předvádějí cvičícím na cvičení v počítačové učebně, zdrojový kód se zároveň odevzdává vytištěný se stručným popisem, co program dělá (úvádí se jméno a číslo kroužku). Úlohy se neposílají emailem.
 
 
{|class="border"
 
!   !!Zadání v týdnu !! Termín odevzdání  v týdnu !! body
 
|-
 
| 1. ||  ||    ||  2
 
|-
 
| 2. ||  ||    ||  2
 
|-
 
| 3. ||  ||    ||  4
 
|-
 
|}
 
 
 
# '''Seznámení s vývojovým prostředím Qt Creator:''' Napište program, který počítá jednoduchou početní úlohu podle vašeho výběru v rozsahu příkladu z první přednášky.
 
# ''' Předávání parametrů funkcím:''' Napište funkci se vstupními a výstupními parametry, která počítá například některou z jednoduchých souřadnicových funkcí v rovině a pod.
 
# '''Jednoduchá počítačová simulace:''' Napište program, který  řeší některou z následujících kategorií úloh
 
#* oblast teorie chyb a vyrovnávacího počtu (odhady pravděpodobnosti a pod.)
 
#* výpočet geodetické úlohy na úrovni druhého ročníku bc studia pro které jsou (např. pro potřeby testování) generovány pseudonáhodná dávková vstupní data.
 
:Součástí programu musí být stručná na dokumentace zhruba v rozsahu dokumentace příkladů ve [[C++_Bc.|sbírce úloh z C++ pro bakaláře]].
 
 
=== Odevzdané úlohy ===
 

Aktuální verze z 21. 9. 2011, 15:39

Rozpis cvičení

Úterý
12:00-13:50 (Ing. Gabriel Györi)
Středa
14:00-15:50 (Ing. Gabriel Györi)
Pátek
10:00-11:50 (Ing. Jan Pytel, Ph.D.)
12:00-13:50 (Ing. Jan Pytel, Ph.D.)