153MAPH Mapování H: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 9: Řádek 9:
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
  
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
+
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2012/2013'''==
  
{| border="1" cellpadding="8"  
+
{| class="border"
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadani.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
+
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || 2 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_2uloha/u2_zadania.html Digitální katastrální mapa] || 11 || viz harmonogram
+
| 2      || Digitální katastrální mapa || 9 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
| 3      || xxx  ||  ||   
 
| 3      || xxx  ||  ||   
Řádek 24: Řádek 24:
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/harmonogram/harmonogram_zs08_09_maph.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/harmonogram/harmonogram_maph_zs12_13.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08a.html '''''Obsah přednášek - připravuje se''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/OtazkyMap08a.html  '''''Otázky ke zkoušce - připravuje se''''']
+
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 +
*Úlohy se odevzdávají po jejich ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 26.9.2008     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 22.9.2012     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
{{Mapování}}

Aktuální verze z 2. 10. 2012, 13:36

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha

Cvičení - zimní semestr 2012/2013

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 xxx


Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejich ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.


V Praze dne 22.9.2012 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení