153MAPH Mapování H: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 16: Řádek 16:
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      ||  [ Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
+
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || 2 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || [ Digitální katastrální mapa] || 11 || viz harmonogram
+
| 2      || Digitální katastrální mapa || 10 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
| 3      || xxx  ||  ||   
 
| 3      || xxx  ||  ||   
Řádek 24: Řádek 24:
 
|}
 
|}
  
[  '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''']
+
[  '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''' - připravuje se]
  
[  '''''Časový harmonogram cvičení - připravuje se''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/harmonogram/harmonogram_maph_zs0910.htm '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/indexa_MAPH.html  '''''Návody ke cvičení - připravují se''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/index_MAPH.html  '''''Návody ke cvičení''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky08_09/temata08_09.html  '''''Obsah přednášek''''']
+
['''''Obsah přednášek''''' - připravuje se]
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/OtazkyMap09.pdf  '''''Otázky ke zkoušce (PDF)''''']
+
['''''Otázky ke zkoušce (PDF)''''' - připravuje se]
  
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
Řádek 40: Řádek 40:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne xx.9.2009      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 21.9.2009      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 22. 9. 2009, 01:22

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 10 viz harmonogram
3 xxx

[ Přehled přihlášek ke zkoušce - připravuje se]

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

[Obsah přednášek - připravuje se]

[Otázky ke zkoušce (PDF) - připravuje se]

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 21.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení