153MAPH Mapování H: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 11: Řádek 11:
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují'''==
  
 
{| class="border"
 
{| class="border"
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadani.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
+
| 1      ||  [ Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/maph_2uloha/u2maph_zadani.html Digitální katastrální mapa] || 11 || viz harmonogram
+
| 2      || [ Digitální katastrální mapa] || 11 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
| 3      || xxx  ||  ||   
 
| 3      || xxx  ||  ||   
Řádek 24: Řádek 24:
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/zkousky0809_01.htm   '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''']
+
[  '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/harmonogram/harmonogram_zs08_09_maph.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[ '''''Časový harmonogram cvičení - připravuje se''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/index_MAPH.html  '''''Návody ke cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153maph/indexa_MAPH.html  '''''Návody ke cvičení - připravují se''''']
  
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky08_09/temata08_09.html  '''''Obsah přednášek''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky08_09/temata08_09.html  '''''Obsah přednášek''''']
Řádek 40: Řádek 40:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 26.9.2008     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne xx.9.2009     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 8. 8. 2009, 12:20

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2009/2010 - návody se připravují

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 [ Klady listů map velkých měřítek] 2 viz harmonogram
2 [ Digitální katastrální mapa] 11 viz harmonogram
3 xxx

[ Přehled přihlášek ke zkoušce]

[ Časový harmonogram cvičení - připravuje se]

Návody ke cvičení - připravují se

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce (PDF)

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne xx.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení