153MAPH Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m (Vyprázdnění stránky)
Řádek 1: Řádek 1:
== Anotace ==
 
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.
 
  
Přednášející:  Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 
 
Vyučující:
 
 
  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://z.valenta@seznam.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
 
 
{| border="1" cellpadding="8"
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadani.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
 
|-
 
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_2uloha/u2_zadani.html Digitální katastrální mapa] || 9 || viz harmonogram
 
|-
 
| 3      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadani.html Interpolace vrstevnic]  || 2 ||  viz harmonogram
 
|-
 
|}
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs07_08.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08.html  '''''Obsah přednášek''''']
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/OtazkyMap08.html  '''''Otázky ke zkoušce''''']
 
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
 
{|
 
|-
 
| V Praze dne 26.9.2008      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|}
 

Verze z 23. 9. 2008, 16:03