153MAPH Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Nová stránka: aa)
 
m
Řádek 1: Řádek 1:
aa
+
== Anotace ==
 +
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.
 +
 
 +
Přednášející:  Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 +
 
 +
Vyučující:
 +
 
 +
  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 +
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 +
  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 +
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://z.valenta@seznam.cz z.valenta@seznam.cz]>
 +
 
 +
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 +
 
 +
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="8"
 +
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 +
|-
 +
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadani.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
 +
|-
 +
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_2uloha/u2_zadani.html Digitální katastrální mapa] || 9 || viz harmonogram
 +
|-
 +
| 3      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadani.html Interpolace vrstevnic]  || 2 ||  viz harmonogram
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs07_08.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 +
 
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
 +
 
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08.html  '''''Obsah přednášek''''']
 +
 
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/OtazkyMap08.html  '''''Otázky ke zkoušce''''']
 +
 
 +
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 +
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 +
 
 +
{|
 +
|-
 +
| V Praze dne 26.9.2008      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 +
|-
 +
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 +
|-
 +
|}

Verze z 23. 9. 2008, 16:00

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 2 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 26.9.2008 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení