153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m ('''Cvičení - zimní semestr 2007/2008''')
m ('''Cvičení - zimní semestr 2007/2008''')
Řádek 34: Řádek 34:
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08.html  '''''Obsah přednášek''''']
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/atemata07_08.html  '''''Obsah přednášek''''']
  
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm  '''''Otázky ke zkoušce''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm  '''''Otázky ke zkoušce''''']

Verze z 19. 12. 2007, 00:34

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 2 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 27.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení