153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 28: Řádek 28:
 
| 3      || 8.1. || 12.1.  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadani.html Interpolace vrstevnic]  || 1 ||  12.1.2007                   
 
| 3      || 8.1. || 12.1.  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadani.html Interpolace vrstevnic]  || 1 ||  12.1.2007                   
 
|-
 
|-
 +
|}
  
{|
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
{|
 
  
{|
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky06_07/temata06_07.html  '''''Obsah přednášek''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky06_07/temata06_07.html  '''''Obsah přednášek''''']
{|
+
 
{|
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky06_07/OtazkyMap07.html  '''''Otázky ke zkoušce''''']
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky06_07/OtazkyMap07.html  '''''Otázky ke zkoušce''''']
{|
 
  
{|
 
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_zs06_07.html  Časový harmonogram cvičení]
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_zs06_07.html  Časový harmonogram cvičení]
 
  
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
Řádek 48: Řádek 42:
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
 +
{|
 
|-
 
|-
 
| V Praze dne 27.9.2006      || || || || || ||  ||  || || || ||  Doc. Ing. Milan Huml, CSc., v.r.
 
| V Praze dne 27.9.2006      || || || || || ||  ||  || || || ||  Doc. Ing. Milan Huml, CSc., v.r.
Řádek 53: Řádek 48:
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 +
|}

Verze z 8. 1. 2007, 16:04

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 13.10.2006
2 16.10. 5.1. Digitální katastrální mapa 10 5.1.2007
3 8.1. 12.1. Interpolace vrstevnic 1 12.1.2007

Návody ke cvičení

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce

Časový harmonogram cvičení

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 27.9.2006 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., v.r.
vedoucí cvičení