153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Anotace)
m ('''Cvičení - zimní semestr 2006/2007''')
Řádek 21: Řádek 21:
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 20.10.2006
+
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 13.10.2006
 
|-
 
|-
 
| 2      || 16.10. || 5.1. || Digitální katastrální mapa || 10 || 5.1.2007             
 
| 2      || 16.10. || 5.1. || Digitální katastrální mapa || 10 || 5.1.2007             
 
|-
 
|-
| 3      || 7.1. || 12.1.  || Interpolace vrstevnic  || 1 ||  12.1.2007                   
+
| 3      || 8.1. || 12.1.  || Interpolace vrstevnic  || 1 ||  12.1.2007                   
 
|-
 
|-
  
Řádek 34: Řádek 34:
 
{|
 
{|
  
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace ke cvičení]
  
 
  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace ke cvičení]
 
  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace ke cvičení]
 
{|
 
{|
 
 
{|
 
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
{|
+
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
{|
 
*Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
{|
 
{|
 
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
 
+
|-
V Praze dne 15.7.2006
+
| V Praze dne 27.9.2006     ||                ||  ||  || || || ||  Doc. Ing. Milan Huml, CSc., v.r.
{|
+
|-
 +
|                            ||                ||  ||  || || || || vedoucí cvičení
 +
|-

Verze z 27. 9. 2006, 18:01

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 13.10.2006
2 16.10. 5.1. Digitální katastrální mapa 10 5.1.2007
3 8.1. 12.1. Interpolace vrstevnic 1 12.1.2007
Podrobné informace ke cvičeníPodrobné informace ke cvičení
  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 27.9.2006 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., v.r.
vedoucí cvičení