153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 3: Řádek 3:
 
počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška
 
počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška
  
Obsah předmětu
+
==Obsah předmětu==
 
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.  
 
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.  
  
Řádek 18: Řádek 18:
  
  
'''Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007'''
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2006/2007'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
Řádek 37: Řádek 37:
  
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace ke cvičení]
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace ke cvičení]
 
{|
 
{|
  

Verze z 14. 7. 2006, 13:00

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Obsah předmětu

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz 
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., e-mail: michal@fsv.cvut.cz 
 Ing. Karel Benda, CSc., e-mail: karel.benda@fsv.cvut.cz 

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Cvičení - zimní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 20.10.2006
2 16.10. 5.1. Digitální katastrální mapa 10 5.1.2007
3 7.1. 12.1. Interpolace vrstevnic 1 12.1.2007
Podrobné informace ke cvičení
  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 15.7.2006