153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 34: Řádek 34:
  
  
 +
{|
 
{|
 
{|
 
  Podrobnější informace ke cvičení:
 
  Podrobnější informace ke cvičení:
 
{|
 
{|
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/public_html/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace]
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Podrobné informace]
 
{|
 
{|
 +
 +
 
{|
 
{|
 
Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.

Verze z 12. 7. 2006, 15:16

MAPOVÁNÍ - K153MAPO

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Obsah předmětu Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz 
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., e-mail: michal@fsv.cvut.cz 
 Ing. Karel Benda, CSc., e-mail: karel.benda@fsv.cvut.cz 

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 20.10.2006
2 16.10. 12.1. Digitální katastrální mapa 10 5.1.2007
3 5.1. 12.1. Intrepolace vrstevnic 1 12.1.2007
Podrobnější informace ke cvičení:
Podrobné informace
Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 15.7.2006
Anotace 153MP10