153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 18: Řádek 18:
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
  
 +
 +
 +
'''Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007'''
 +
 +
{| border="1" cellpadding="8"
 +
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 +
|-
 +
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 20.10.2006
 +
|-
 +
| 2      || 16.10. || 12.1. || Digitální katastrální mapa || 11 || 12.1.2007           
 +
|-
 +
| 3      || 4.12. || 5.1.  || Intrepolace vrstevnic  || domácí úloha ||  8.1.2007                 
 +
|-
 +
 +
 +
 +
[http://www.fsv.cvut.cz/~benda/mapo/xxxxxxx.html Podrobný harmonogram cvičení]
 +
 +
Pozn.: Úloha  č. 3 bude zpracována jako domácí  cvičení.
 +
 +
Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 +
 +
Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy.
 +
 +
Úlohy se odevzdávají nejpozději  po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
 +
Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 +
 +
V Praze dne 15.7.2006
  
 
[http://gama.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/ mapování10]<br/>
 
[http://gama.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/ mapování10]<br/>
 
[[Anotace 153MP10]]
 
[[Anotace 153MP10]]

Verze z 7. 7. 2006, 13:47

MAPOVÁNÍ - K153MAPO

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Obsah předmětu Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz 
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., e-mail: michal@fsv.cvut.cz 
 Ing. Karel Benda, CSc., e-mail: karel.benda@fsv.cvut.cz 

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007

Podrobný harmonogram cvičení Pozn.: Úloha č. 3 bude zpracována jako domácí cvičení. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě. Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu. Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky. V Praze dne 15.7.2006 mapování10
Anotace 153MP10
úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 20.10.2006
2 16.10. 12.1. Digitální katastrální mapa 11 12.1.2007
3 4.12. 5.1. Intrepolace vrstevnic domácí úloha 8.1.2007