153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 27: Řádek 27:
 
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 20.10.2006
 
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 20.10.2006
 
|-
 
|-
| 2      || 16.10. || 12.1. || Digitální katastrální mapa || 11 || 12.1.2007             
+
| 2      || 16.10. || 12.1. || Digitální katastrální mapa || 10 || 5.1.2007             
 
|-
 
|-
| 3      || 4.12. || 5.1.  || Intrepolace vrstevnic  || domácí úloha ||  8.1.2007                   
+
| 3      || 4.12. || 5.1.  || Intrepolace vrstevnic  || 1 ||  8.1.2007                   
 
|-
 
|-
  

Verze z 12. 7. 2006, 13:58

MAPOVÁNÍ - K153MAPO

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Obsah předmětu Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz 
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., e-mail: michal@fsv.cvut.cz 
 Ing. Karel Benda, CSc., e-mail: karel.benda@fsv.cvut.cz 

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007

Podrobnější informace ke cvičení:
úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 2.10. 13.10. Klady listů map velkých měřítek 2 20.10.2006
2 16.10. 12.1. Digitální katastrální mapa 10 5.1.2007
3 4.12. 5.1. Intrepolace vrstevnic 1 8.1.2007
Podrobný harmonogram cvičení
Pozn.: Úloha č. 3 bude zpracována jako domácí cvičení.
Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy.
Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 15.7.2006
Anotace 153MP10