153MAPG Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 34 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
MAPOVÁNÍ - K153MAPO
+
{{Odstraněno}}
  
obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - semestr 5
+
== Anotace ==
 
 
počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška
 
 
 
Obsah předmětu
 
 
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.  
 
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.  
  
Přednášející:  Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz
+
Přednášející:  Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
  
 
Vyučující:  
 
Vyučující:  
  
   Doc. Ing. Milan Huml, CSc., e-mail: huml@fsv.cvut.cz  
+
   Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
   Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., e-mail: michal@fsv.cvut.cz  
+
   Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
   Ing. Karel Benda, CSc., e-mail: karel.benda@fsv.cvut.cz  
+
   Ing. Karel Benda, CSc. <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 +
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://z.valenta@seznam.cz z.valenta@seznam.cz]>
  
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
  
 
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2007/2008'''==
 
 
'''Cvičení- Mapování - Zimní semestr 2006/2007'''
 
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
+
! úloha !!   Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
| 1      || 2.10. || 13.10. || Klady listů map velkých měřítek || 2 || 20.10.2006
+
| 1      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadani.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || 16.10. || 12.1. || Digitální katastrální mapa || 11 || 12.1.2007           
+
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_2uloha/u2_zadani.html Digitální katastrální mapa] || 9 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 3      || 4.12. || 5.1.   || Intrepolace vrstevnic  || domácí úloha ||  8.1.2007                 
+
| 3      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadani.html Interpolace vrstevnic]   || 2 ||  viz harmonogram
 
|-
 
|-
 +
|}
  
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs07_08.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 +
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''']
  
[http://www.fsv.cvut.cz/~benda/mapo/xxxxxxx.html Podrobný harmonogram cvičení]
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08.html '''''Obsah přednášek''''']
  
Pozn.: Úloha  č. 3 bude zpracována jako domácí cvičení.
+
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/OtazkyMap08.html '''''Otázky ke zkoušce''''']
  
Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
+
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 +
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy.
+
{|
 
+
|-
Úlohy se odevzdávají nejpozději po jejím ukončení na následujícím cvičení. Termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
+
| V Praze dne 27.9.2007      || || || || || || || || || || || Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
+
|-
Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
+
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
+
|-
V Praze dne 15.7.2006
+
|}
 
 
[http://gama.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/ mapování10]<br/>
 
[[Anotace 153MP10]]
 

Aktuální verze z 13. 11. 2008, 14:49

Tento text byl odstraněn z GeoWikiCZ

Přehled všech odstraněných článků

Šablona {{Odstraněno}} slouží pro označení článků. které byly z různých důvodů odstraněny z GeoWikiCZ, ale nebylo vhodné je přímo smazat (například anotace předmětů, které již nejsou v aktuálních studijních plánech).

Postup při odstranění článku je následující
  1. článek je označen šablonou {{Odstraněno}}
  2. článek je přejmenován na GeoWikiCZ:Odstraněno/původní název článku
Podle potřeby pak lze smazat redirect původní název článku, který vzniknul přejmenováním, nebo jej vhodně upravit.

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 2 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 27.9.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení