153IG3 Informatika 3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Writing non-free software is not an ethically legitimate activity, so if people who do this run into trouble, that's good! All bussinesses based on non-free software ought to fail, and the sooner the better
--- Richard Stallman

Anotace

Úvodní kurz do operačního systému GNU/Linux. Základní příkazy pro práci se soubory a adresáři. Přesměrování standardního vstupu, výstupu, řetězení příkazů. Editor GNU Emacs, tvorba www stránek. Semestrální práce.

Live CD distribuce Danix

Danix je snadno použitelný a lehce instalovatelný linuxový operační systém. Lze jej spouštět i bez instalace na hard disk přímo z CD (tzv. live CD distribuce).

Cvičení

Program cvičení

 1. Základní informace, vznik a vývoj OS GNU/Linux. Nalogování do systému, změna hesla. Program ssh, vzdálené logování. Změna hesel programem passwd. Příkazy whoami, who, a pod. Adresářová struktura, kořenový adresář, cesta k souboru, domovský adresář.
 2. Práce s adresáři, procházení adresářovou strukturou pomocí cd, vylistování obsahu adresářů ls, přístupová práva, vlastník a skupina. Příkazy pro manipulaci se soubory touch, rm, ... Manuálové stránky, příkaz man, info.
 3. Příkazy pro práci s textovými soubory: cat, more, less, sort, ... Základní informace o standardním vstupu a výstupu. Kopírování, přesouvání souborů a adresářů, příkazy cp, mv. Kopírování souboru mezi různými servery pomocí scp.
 4. Změna přístupových práv pomocí chmod, vlastníka a skupiny chgrp. Vytvoření symlinku pomocí příkazu ln. Základní příkazy pro práci s textovými soubory - cat, grep, nl, wc,... Přesměrování vstupu a výstupu, řetězení příkazů pomocí |.
 5. Programy pro komprimaci souborů gzip a bzip2, program tar. Programy date, uniq, head, tail, info. Textový editor GNU Emacs.
 6. Použití programu wget, links, lynx. Nástroje diff, md5sum.
 7. Editor GNU Emacs, konstrukce $(prikaz). Základní informace o XHTML, tvorba www stránek.
 8. Tvorba www stránek.
 9. Procvičování, příkazy: nl, df, find, mount, umount. Práce s procesy &, kill, ps, bg, fg. Programy lynx, links.
 10. Základy tvorby skriptů: proměnné, komentáře, cyklus for, předdefinované proměnné shellu.

Seznam probraných příkazů

 • awk - program/jazyk pro manipulaci s textem
 • bg - odeslání procesu na pozadí
 • bzip2 - komprimace souborů na základě algoritmu Burrows-Wheeler
 • cat - řetězení souborů a tisk jejich obsahu na standardní výstup
 • chmod - změna přístupových práv k souboru
 • chown - změna vlastníka a skupiny souboru
 • cd - přepnutí adresáře
 • cmp - porovnání souborů dle bytů
 • cp - kopírování souborů a adresářů
 • date - tisk a nastavení datumu a času
 • df - přehled připojených diskových oddílů
 • echo - zobrazení řádku textu
 • diff - porovnání obsahu souborů dle řádků
 • fg - nastavení procesu jako aktuálního
 • find - hledání souborů v adresářové struktuře
 • grep - tisk řádku souboru odpovídající vzoru
 • gzip - komprimace souborů na základě algoritmu Lempel-Ziv (LZ77), přípona gz
 • gunzip - dekomprimace souboru gz
 • head - tisk začátku souboru
 • info - nástroj pro čtení dokumentů ve formátu Info
 • kill - zaslání signálu procesu
 • less - opak more
 • ln - vytvoření odkazu
 • logout - odhlašení uživatele
 • ls - zobrazení obsahu adresáře
 • lsof - zobrazení seznamu otevřených souborů
 • man - rozhraní pro čtení manuálových stránek
 • md5sum - vytvoření a kontrola MD5
 • mkdir - vytvoření adresáře
 • more - nástroj pro prohlížení obsahu souboru na obrazovce počítače
 • mount - přípojení souborového systému
 • mv - přesunutí (přejmenování) souborů
 • nl - tisk obsahu souboru na standardní výstup včetně čísla řádku
 • passwd - změna hesla uživatele
 • ps - přehled aktuálních procesů
 • pwd - tisk cesty aktuálního adresáře
 • rm - odstranění souboru nebo adresáře
 • rmdir - odstranění adresáře
 • scp - nástroj pro vzdálené kopírování
 • sed - program pro manipulaci s textem
 • sort - seřazení řádků souboru
 • ssh - klient pro vzdálený přístup
 • tac - výpis řádek souboru v obráceném pořadí
 • tail - tisk konce souboru
 • tar - nástroj pro archivaci
 • touch - změna časového otisku souboru
 • umount - odpojení souborového systému
 • uniq - tisk neopakujících se řádků
 • wc - tisk počtu řádků, slov, znaků, bytů souboru
 • wget - neinteraktivní nástroj pro stahování souborů
 • who - tisk přihlášených uživatelů
 • whoami - tisk efektivního userid (interpretováno jako jméno aktuálního uživatele)

Soubory ke stažení

 • .emacs - konfigurační soubor pro program Emacs, správné nastavení češtiny
 • template.html - šablona pro psaní validních XHTML stránek

Poznámky

 • Mutt
 • FireHOL je jednoduchý fierewall, který brání proti nejrůznějším útokům zvenčí. Pokud instalujete Linux na notebook, doporučujeme firehol v každám případě nainstalovat (implicitně vašemu notebooku povoluje přístup všude a zároveň zakazuje jakýkoli přístup na váš notebook). Má jednodouchou syntaxi konfiguračního souboru, takže jej zvládne nastavit každý.
 • dpkg-reconfigure locales   (je vhodné nastavit locales na UTF-8)
 • GNU software - poznámky

Knihy a tutoriály

AWK
An Awk Primer
Bash
Advanced Bash-Scripting Guide
/dev/random
The Cathedral and the Bazaar by Eric S. Raymond
Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman; (PDF)
Elektronická knihovna na portálu root.cz
GNU/Linux
Linux Dokumentační projekt | The Linux Documentation Project
Linux Commands Line - Přehled nejpoužívanějších příkazů
LaTeX
The (Not So) Short Introduction to LaTeX2e by Tobias Oetiker
Version control systems
CVS
Open Source Development with CVS, 3rd Edition by Karl Fogel and Moshe Bar
CVS Best Practices maintained by Vivek Venugopalan
CVS pro každého, seriál na serveru Root.cz
SVN
Version Control with Subversion
XHTML
Poznámky k XHTML
HyperText Markup Language Home Page

Odkazy