153GIS2 2008 - 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu


Geodatabáze, datový model

Prezentace

Úkoly

  1. zjistěte jaká je délka silnic ve všech kategoriích (dálnice, silnice 1. třídy, ...) na mapovém listu TM50 M33-78-B

Doporučený postup

  1. vytvořte datový model pro silniční síť ČR
  2. připojte si pomocí služby WMS data ArcČR http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_arccr_nad?
  3. zvektorizujte území mapového listu TM50 M33-78-B v referenčním měřítku 1:200 000
  4. určete délku jednotlivých typů silnic na mapovém listu

Správné výsledky

Výsledky
jméno dálnice 1.tř 2.tř 3.tř
Cajthaml 11,01 18,84 79,03 91,85
Kouda 10,96 18,88 79,36 0
Vraspír 11,01 18,86 78,80 91,89
Řičařová 11,00 18,87 79,37 91,92