152ZFG Základy fyzikální geodézie - úloha4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

pondělní kroužky: 9.5.2007

středeční kroužky: 11.5.2007

Zadání úlohy

Příklad 4.1

Určete průběh hladinové plochy Clairautova sféroidu jeho průvodičem . Na základě stanovení průběhu další hladinové plochy procházející bodem o nadmořské výšce H [m] (na rovníku) vyslovte závěr o sbíhavosti hladinových ploch a jejím gradientu a výsledky graficky znázorněte. Totéž proveďte i pro sféroid Helmertův.

Příklad 4.2

V přehledné tabulce porovnejte hodnoty normálního tíhového potenciálu na povrchu Clairautova a Helmertova sféroidu, na povrchu hladinové rotující koule a hladinového rotačního elipsoidu. Obdobné srovnání proveďte pro hodnoty normálního tíhového zrychlení [mGal] na povrchu těchto těles pro .

Vstupní hodnoty
= 3 986 005.108 []
= -1 082,63.10-6
= -2,37091222.10-6
a = 6 378 137 [m]
= 7 292 115.10-11 [rad.s-1]
Parametry hladinové rotující koule
R = 6 371 000,7900 [m]
Parametry hladinového rotačního elipsoidu
E = 521 854,0097 [m]
= 9,7803267715 []
= 9,8321863685 []
= 0,0000232955287 [-]

Numerické zadání úlohy

číslo zadání H [m]
1 300.0000
2 350.0000
3 400.0000
4 450.0000
5 500.0000
6 550.0000
7 600.0000
8 650.0000
9 700.0000
10 750.0000
11 800.0000
12 850.0000
13 900.0000
14 950.0000
15 1000.0000
16 1050.0000
17 1100.0000
18 1150.0000
19 1200.0000
20 1250.0000
21 1300.0000
22 1350.0000
23 1400.0000
24 1450.0000
25 1500.0000
26 1550.0000
27 1600.0000
28 1650.0000
29 1700.0000
30 1750.0000
31 1800.0000
32 1850.0000
33 1900.0000
34 1950.0000
35 2000.0000
36 2050.0000
37 2100.0000
38 2150.0000
39 2200.0000
40 2250.0000
41 2300.0000
42 2350.0000
43 2400.0000
44 2450.0000
45 2500.0000
46 2550.0000
47 2600.0000
48 2650.0000
49 2700.0000
50 2750.0000
51 2800.0000
52 2850.0000
53 2900.0000
54 2950.0000
55 3000.0000
56 3050.0000
57 3100.0000
58 3150.0000
59 3200.0000
60 3250.0000
61 3300.0000
62 3350.0000
63 3400.0000
64 3450.0000
65 3500.0000
66 3550.0000
67 3600.0000
68 3650.0000
69 3700.0000
70 3750.0000
71 3800.0000
72 3850.0000
73 3900.0000
74 3950.0000
75 4000.0000
76 4050.0000
77 4100.0000
78 4150.0000
79 4200.0000
80 4250.0000
81 4300.0000
82 4350.0000
83 4400.0000
84 4450.0000
85 4500.0000
86 4550.0000
87 4600.0000
88 4650.0000
89 4700.0000
90 4750.0000