152ZFG Základy fyzikální geodézie - úloha1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Helmertova prostorová transformace

Zadání úlohy

Pomocí osmi identických bodů se zadanými prostorovými souřadnicemi v kartézských souřadnicových systémech S1 a S2 vypočítejte transformační klíč Helmertovy prostorové transformace a body transformujte ze systému S1 do systému S2. Vypočítejte aposteriorní charakteristiky přesnosti plynoucí ze zavedení podmínky MNČ. Výsledné posuny počátků souřadnicových soustav uveďte v metrech, výsledné rotační úhly ve stupních, minutách, vteřinách.

Numerické zadání

Numerické zadání se souřadnicemi identických bodů v obou soustavách S1 a S2 naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/helmert/zadani v souboru zfg_2014_u1_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení ZFG.

Dokumenty ke stažení

Užitečný text k různým typům transformací, včetně Helmertovy transformace: transformace.pdf.

Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: zfgul1_helm3D_test.pdf.


152ZFG Základy fyzikální geodézie