152ZFG Základy fyzikální geodézie - úloha1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

pondělní kroužky: 19.3.2007

středeční kroužky: 21.3.2007

Zadání úlohy

Příklad 1.1

Dopočítejte pomocí vět sférické trigonometrie zbývající prvky sférického trojúhelníku, znáte-li:

 • délky všech stran , , (sss),
 • všechny vrcholové úhly , , (uuu),
 • délky dvou stran , a úhel jimi sevřený (sus),
 • délku jedné strany a dva úhly , k ní přiléhající (usu).
 • dva úhly , a délku proti prvnímu z nich (uus).
 • dvě strany , a úhel proti první z nich (ssu).

Výpočet řešte na náhradní kouli o poloměru R = 6378000 m. Kromě zbývajících prvků trojúhelníka vypočítejte i sférický exces.

Příklad 1.2

Jsou dány dvě ortodromy dvěma způsoby:

 • ortodroma je dána bodem A o zeměpisných souřadnicích a azimutem v tomto bodě ,
 • ortodroma je dána dvojicí bodů B,C o zeměpisných souřadnicích a .

Vypočítejte nejprve hodnoty charakterizující obě ortodromy:

 • zeměpisné délky a azimuty v průsečících ortodromy s rovníkem,
 • zeměpisnou šířku a azimut v průsečíku s nultým poledníkem,
 • zeměpisnou šířku a délku nejsevernějšího bodu ortodromy,
 • zeměpisnou délku a azimut v průsečících s obratníkem Raka.

Dále vypočítejte zeměpisné souřadnice průsečíků obou ortodrom. Výsledky graficky zobrazte.

Příklad 1.3

Jsou dány dvě loxodromy obdobným způsobem pomocí totožných bodů jako v předchozím příkladu. Tedy jedna loxodroma je dána bodem A a azimutem a druhá dvojicí bodů B,C (myšlena je ta nejkratší loxodroma mezi těmito body). Spočítejte průsečík obou loxodrom, který je nejbližší bodu A (měřeno po loxodromě dané bodem A bez ohledu na orientaci). Výsledky opět graficky zobrazte.