152ZFG Základy fyzikální geodézie

Z GeoWikiCZ
Verze z 7. 2. 2008, 10:32, kterou vytvořil Rysavy (diskuse | příspěvky) (→‎Zadání úloh: uprava odkazu na ulohu 2,3,4,5)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

anotace

Základy klasické geometrické vyšší geodézie, řešení úloh na referenčním elipsoidu, souřadnicové systémy a jejich transformace, vývoj geodetických polohových základů. Popis tíhového pole Země jako pole vektorového a skalárního. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky). Základní problémy družicové a kosmické geodézie.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2005.
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 1997.

přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek v přednáškové místnosti C208 v čase 8:05 až 10:35.

Přednášející: doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.

Harmonogram přednášek

 1. Problematika vyšší geodézie. Připomenutí matematických vztahů ve sférické trigonometrii. Základní vztahy a pojmy na referenční kouli.
 2. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu a jejich vzájemné vztahy. Poloměry křivosti v daném bodu na elipsoidu.
 3. Geodetická křivka a normálové řezy na rotačním elipsoidu.
 4. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu.
 5. Terestrické polohové základy a klasická triangulace. Vyrovnání triangulačních měření. Transformace souřadnic.
 6. Souřadnicové systémy na území České republiky.
 7. Realizace geocentrického a terestrického referenčního systému v České republice.
 8. Problematika fyzikální geodézie. Připomenutí některých matematických nástrojů pro fyzikální geodézii. Popis reálného tíhového pole Země.
 9. Metody měření tíhového zrychlení -- gravimetrie. Popis normálního tíhového pole Země.
 10. Popis anomálního tíhového pole Země. Tíhové anomálie, tížnicové odchylky, Stokesovo a Moloděnského řešení tvaru Země. Metody určení tvaru geoidu.
 11. Fyzikální výšky.
 12. Vývoj výškových a gravimetrických základů na území České republiky. Výškové systémy a sítě na území Evropy.
 13. Astronomické souřadnicové soustavy. Základní pojmy z nauky o čase.
 14. Konvenční referenční systémy ICRS a ITRS a jejich praktická realizace. Souřadnicový systém ETRS89 -- realizace v Evropě. Souřadnicový systém WGS84.

cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • Pondělí 10:45 B976, cvičící Ing.
 • Pondělí 14:15 B978, cvičící Ing.
 • Pondělí 16:00 B978, cvičící Ing.
 • Středa 12:30 B877, cvičící Ing
 • Středa 14:15 B975, cvičící Ing.
 • Středa 17:45 B975, cvičící Ing.

Harmonogram cvičení

číslo úlohy datum zadání datum odevzdání
Po St Po St
1. 25.2. 27.2. 10.3. 12.3.
2.
3.
4.
5.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. Geodetická úloha na kouli a na elipsoidu
 3. Transformace souřadnic, aplikace metody nejmenších čtverců
 4. Hladinové plochy
 5. Výpočet výšek

kontroly

Kontrola úlohy č.1
Úhly a zeměpisné souřadnice zadávejte ve stupních s přesností na šest desetinných míst, délky v metrech s přesností na decimetry. Délku úseku loxodromy s přesností na desetiny milimetru. Loxodromy uvažujte na jednotkové kouli.
Kontrola úlohy č.3
Kontrola úlohy č.4
Úlohy budou kontrolovány až po odevzdání.
Kontrola úlohy č.5
Úlohy budou kontrolovány až po odevzdání.

dokumenty ke stažení