152YKGD Kosmická geodézie - úloha4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

5.12.2011

Název úlohy

Altimetrie

Zadání úlohy

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex v území vymezeném souřadnicemi , . Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/KGD/altimetrie. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantní, ale různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.

Numerické zadání

Číslo zadání odpovídá příponě příslušného datového souboru.

student číslo zadání
Duchnová 025
Jarošová 026
Knoblochová 027
Kopecký 028
Linhartová 029
Němcová 031
Pantůčková 032
Sedláčková 033
Štochlová 035
Zavadil 036

152YKGD Kosmická geodézie