152YKGD Kosmická geodézie - úloha2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(vytvoření zadání)
(Žádný rozdíl)

Verze z 6. 10. 2011, 08:32

Termín odevzdání

24.10.2011

Název úlohy

Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu zemských desek

Zadání úlohy

Určete roční změnu (v cm/rok) přímé spojnice dvou bodů A,B ležících na různých tektonických deskách. Předpokládejte, že se tyto litosférické desky pohybují pouze horizontálním rotačním pohybem. Vektor úhlové rotace jednotlivých desek určete na základě známého vektoru rychlosti posunu na třech stanicích ležících na téže desce. Vektory rychlostí jsou určeny metodami kosmické geodézie. Při řešení použijte kulový model Země o poloměru R = 6371 km.

Numerické zadání

Data pro určení vektoru úhlové rotace jednotlivých tektonických desek jsou zadána individuálně na výkladovém cvičení.152YKGD Kosmická geodézie