152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
    
 
    
Je známo tíhové zrychlení na nivelačním bodě ve 3. podlaží budovy B fakulty stavební.
+
Na nivelačním bodě ve 3. podlaží budovy B fakulty stavební má tíhové zrychlení hodnotu 981100,000 mgl.
 
Na základě vlastního měření s gravimetrem vypočtěte ze zjištěných tíhových rozdílů:
 
Na základě vlastního měření s gravimetrem vypočtěte ze zjištěných tíhových rozdílů:
 
# velikost tíhového zrychlení na bodě určovaném,
 
# velikost tíhového zrychlení na bodě určovaném,

Verze z 15. 10. 2007, 11:41

Gravimetrické měření

Zadání:


Na nivelačním bodě ve 3. podlaží budovy B fakulty stavební má tíhové zrychlení hodnotu 981100,000 mgl. Na základě vlastního měření s gravimetrem vypočtěte ze zjištěných tíhových rozdílů:

  1. velikost tíhového zrychlení na bodě určovaném,
  2. výškový rozdíl mezi daným a určovaným bodem.

Úloha bude odevzdávána v jednom exempláři za celou měřickou skupinu a musí obsahovat: - popis práce s použitým gravimetrem, - stanovení chodu gravimetru, - zápisník měřených hodnot a protokol s výpočtem tíhových rozdílů, - výpočet tíhového zrychlení na určovaném bodě a jeho převýšení vůči bodu danému.