152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 10: Řádek 10:
  
 
Úloha bude odevzdávána v jednom exempláři za celou měřickou skupinu a musí obsahovat:
 
Úloha bude odevzdávána v jednom exempláři za celou měřickou skupinu a musí obsahovat:
- popis práce s použitým gravimetrem,
+
* popis práce s použitým gravimetrem,
- stanovení chodu gravimetru,
+
* stanovení chodu gravimetru,
- zápisník měřených hodnot a protokol s výpočtem tíhových rozdílů,
+
* zápisník měřených hodnot a protokol s výpočtem tíhových rozdílů,
- výpočet tíhového zrychlení na určovaném bodě a jeho převýšení vůči bodu danému.
+
* výpočet tíhového zrychlení na určovaném bodě a jeho převýšení vůči bodu danému.

Verze z 22. 9. 2008, 10:42

Gravimetrické měření

Zadání:


Na nivelačním bodě ve 3. podlaží budovy B fakulty stavební má tíhové zrychlení hodnotu 981100,000 mgl. Na základě vlastního měření s gravimetrem vypočtěte ze zjištěných tíhových rozdílů:

  1. velikost tíhového zrychlení na bodě určovaném,
  2. výškový rozdíl mezi daným a určovaným bodem.

Úloha bude odevzdávána v jednom exempláři za celou měřickou skupinu a musí obsahovat:

  • popis práce s použitým gravimetrem,
  • stanovení chodu gravimetru,
  • zápisník měřených hodnot a protokol s výpočtem tíhových rozdílů,
  • výpočet tíhového zrychlení na určovaném bodě a jeho převýšení vůči bodu danému.