152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 137: Řádek 137:
 
| 41||  Přikryl Milan ||  7900  || 3300  || 172  || 1  ||align="center"|  
 
| 41||  Přikryl Milan ||  7900  || 3300  || 172  || 1  ||align="center"|  
 
|-  
 
|-  
| 42||  Rajdlová Marie ||  3100  || 2700  ||  53  || 2  ||align="center"|  
+
| 42||  Rajdlová Marie ||  3100  || 2700  ||  53  || 2  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
 
| 43||  Rákocy Eliška ||  7000  || 3000  ||  53  || 1  ||align="center"|  
 
| 43||  Rákocy Eliška ||  7000  || 3000  ||  53  || 1  ||align="center"|  
 
|-  
 
|-  
| 44||  Rückerová Jana ||  5200  || 2300  ||  88  || 2  ||align="center"|  
+
| 44||  Rückerová Jana ||  5200  || 2300  ||  88  || 2  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
 
| 45||  Setnička Martin ||  7900  || 2700  || 167  || 1  ||align="center"| OK
 
| 45||  Setnička Martin ||  7900  || 2700  || 167  || 1  ||align="center"| OK
Řádek 159: Řádek 159:
 
| 52||  Švec Zdeněk ||  7000  || 2500  || 141  || 2  ||align="center"| OK
 
| 52||  Švec Zdeněk ||  7000  || 2500  || 141  || 2  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
| 53||  Těhle Miroslav ||  4800  || 4100  || 138  || 1  ||align="center"|  
+
| 53||  Těhle Miroslav ||  4800  || 4100  || 138  || 1  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
| 54||  Tomanová Jitka ||  6200  || 3700  || 121  || 2  ||align="center"|  
+
| 54||  Tomanová Jitka ||  6200  || 3700  || 121  || 2  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
| 55||  Vejvoda Petr ||  3900  || 2800  ||  81  || 1  ||align="center"|  
+
| 55||  Vejvoda Petr ||  3900  || 2800  ||  81  || 1  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
 
| 56||  Vít Petr ||  7100  || 3200  || 185  || 2  ||align="center"|  
 
| 56||  Vít Petr ||  7100  || 3200  || 185  || 2  ||align="center"|  
Řádek 169: Řádek 169:
 
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  5200  || 4100  || 190  || 1  ||align="center"|  
 
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  5200  || 4100  || 190  || 1  ||align="center"|  
 
|-  
 
|-  
| 58||  Zavřelová Alena ||  8100  || 1200  || 196  || 2  ||align="center"|  
+
| 58||  Zavřelová Alena ||  8100  || 1200  || 196  || 2  ||align="center"| OK
 
|-  
 
|-  
 
| 59||  Žižková Michaela ||  8000  || 3400  || 146  || 1  ||align="center"| OK
 
| 59||  Žižková Michaela ||  8000  || 3400  || 146  || 1  ||align="center"| OK

Verze z 15. 5. 2010, 05:28

Termín odevzdání

29.4.2010

Název úlohy

Deformace Země vlivem lokálního zatížení

Zadání úlohy

Objekt o rozměrech daných numerickým zadáním (rozměry půdorysu a, b, hloubka/výška h) byl ve sledované oblasti odstraněn, resp. dodatečně oblast zatěžuje. Vyšetřete hodnoty vertikálního a horizontálního posunu, změn tíhového zrychlení a změn tížnicových odchylek v profilu daném osou delší strany objektu pomocí Farrellova sférického řešení. Výpočetní body daného profilu volte od okraje objektu v kroku 500 m do vzdálenosti 20 km od objektu. Pro dělení anomálního objektu uvažujte elementární plošky s o velikosti 100x100 m.

Na výše uvedeném profilu srovnejte Farrellovo sférické řešení s Boussinesqovým rovinným řešením a uveďte, ve kterých oblastech lze sférické řešení aproximovat rovinným.

Změny sledovaných geodetických veličin vyšetřete pomocí Farrellova řešení i pro profil daný osou kratší strany objektu a pro profil svírající s oběma předchozími profily úhel 45° a vycházející z příslušného vrcholu půdorysu anomálního objektu.

Vypočtené hodnoty změn geodetických veličin na všech daných profilech zobrazte graficky. Výsledky jednotlivých srovnání zhodnoťte v závěru.

Hodnoty Greenových funkcí pro Gutenberg - Bullenův model Země naleznete v souboru Greenfgb.dat.


Při výpočtu používejte následující konstantní hodnoty:

 • Parametry rovinného modelu zemského tělesa:
  • Laméovy parametry:
= 3.4e10 [N.]
= 3.4e10 [N.]
  • Lineární kombinace Laméových parametrů:
  • Hustota materiálu objektu odebraného či zatěžujícího oblast:
= 3320 [kg.]
 • Parametry sférického modelu zemského tělesa
  • Střední poloměr sféry aproximující Zemi:
= 6371000 [m]
  • Hmotnost sféry aproximující Zemi:
= 5.974e24 [kg]
  • Tíhové zrychlení na sféře aproximující Zemi:
= 9.806 [m.]
 • Fyzikální konstanty
  • Gravitační konstanta:
G = 6,67259e-11 [N.]

Numerické zadání

 • proměnná stav vyjadřuje, zda se jedná o odstraněný objekt, nebo objekt dodatečně zatěžující, a nabývá hodnot:

stav = 1 ... anomální objekt je z oblasti odstraněn

stav = 2 ... anomální objekt dodatečně zatěžuje oblast

číslo zadání student(ka) a [m] b [m] h [m] stav verdikt
1 Antropius Jan 8600 2900 133 1
2 Baarová Jana 7400 3500 111 2
3 Bajusová Lenka 6600 4200 225 1
4 Balcarová Stanislava 5900 3500 53 2
5 Bartošová Hana 8300 4200 204 1
6 Belzová Renáta 7500 3600 244 2 OK
7 Bradáč Jiří 5700 2300 248 1
8 Braun Jaroslav 3100 2100 208 2 OK
9 Bušta Jaroslav 7800 2300 138 1 OK
10 Čížek Martin 5600 3100 150 2
11 Čumpelík Zdeněk 6600 3800 93 1 OK
12 Dudek Jindřich 7700 2200 179 2
13 Dvořáček Tomáš 8400 4300 114 1
14 Fabuľa Peter 7400 3200 242 2
15 Fialová Marie 4000 2400 195 1 OK
16 Fiedlerová Eva 5400 3700 132 2 OK
17 Filípek Pavel 8500 3100 199 1 OK
18 Grešš Tomáš 8400 2700 104 2 OK
19 Hanzl Martin 5400 3700 138 1 OK
20 Hořejší Jakub 8300 3400 237 2
21 Housková Dagmar 3300 4100 187 1
22 Hulanová Martina 5100 4700 93 2 OK
23 Jakub Luboš 7800 3000 218 1 OK
24 Jašek Petr 3100 4400 176 2 OK
25 Jon Jakub 3800 1700 77 1
26 Konečná Kateřina 4200 4800 91 2
27 Kostka Radim 4200 2100 171 1
28 Křížová Jana 6600 2000 176 2
29 Kubín Petr 4600 4400 124 1
30 Kuchtová Lenka 4200 3900 165 2 OK
31 Lédr Petr 3100 1500 140 1 OK
32 Líznerová Kristýna 7400 1000 59 2
33 Mimrová Lenka 5600 4500 55 1
34 Pelouchová Lucie 8500 1800 113 2
35 Picka Ondřej 5700 2200 53 1
36 Placatka Petr 5500 3600 127 2
37 Pleskač Ivan 8000 2100 187 1 OK
38 Popelková Lucie 6100 2800 69 2
39 Procházka Lubomír 4200 1300 57 1
40 Prosr Tomáš 7000 4900 172 2
41 Přikryl Milan 7900 3300 172 1
42 Rajdlová Marie 3100 2700 53 2 OK
43 Rákocy Eliška 7000 3000 53 1
44 Rückerová Jana 5200 2300 88 2 OK
45 Setnička Martin 7900 2700 167 1 OK
46 Skalický Jaroslav 6000 1900 62 2 OK
47 Stelšovský Pavel 7200 3300 124 1
48 Šárovec Joel 5500 4000 176 2
49 Šatava Michal 4800 3100 194 1
50 Šprinc Rostislav 4100 3500 189 2 OK
51 Štokr Jan 4100 1800 67 1
52 Švec Zdeněk 7000 2500 141 2 OK
53 Těhle Miroslav 4800 4100 138 1 OK
54 Tomanová Jitka 6200 3700 121 2 OK
55 Vejvoda Petr 3900 2800 81 1 OK
56 Vít Petr 7100 3200 185 2
57 Zamrzla Tomáš 5200 4100 190 1
58 Zavřelová Alena 8100 1200 196 2 OK
59 Žižková Michaela 8000 3400 146 1 OK
60 Žlábek Jakub 6500 1200 161 2


OK - opravena a uznana

o - vrácena k opravě

- - doposud neodevzdána (neopravena)