152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
 
29.4.2010
 
 
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
Deformace Země vlivem lokálního zatížení
+
Tvorba terestrického referenčního rámce
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Objekt o rozměrech daných numerickým zadáním (rozměry půdorysu ''a'', ''b'', hloubka/výška ''h'') byl ve sledované oblasti odstraněn, resp. dodatečně oblast zatěžuje. Vyšetřete hodnoty vertikálního a horizontálního posunu, změn tíhového zrychlení a změn tížnicových odchylek v profilu daném osou delší strany objektu pomocí Farrellova sférického řešení. Výpočetní body daného profilu volte od okraje objektu v kroku 500 m do vzdálenosti 20 km od objektu. Pro dělení anomálního objektu uvažujte elementární plošky <math>\Delta</math>''s'' o velikosti 100x100 m.
+
Pro zadané souřadnice a rychlosti stanic „set of station coordinates“ (SSC)  z individuálních řešení, které vznikly na základě vyrovnání jednotlivých kosmických metod, vypočítejte souřadnice stanic realizující nový referenční rámec ITRF2000. Zároveň vypočítejte koeficienty Helmertovy transformace z ITRF2000 do souboru souřadnic určeného na základě příslušné kosmické metody. Dané souřadnice stanic v obecné epoše vztáhněte nejprve pomocí rychlostí stanic do společné epochy <math>t_0 = 2000</math> a poté opravte o excentricity aparatur daných kosmických metod. Tyto excentricity se nacházejí v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/ties_2000 ties_2000].
 
 
Na výše uvedeném profilu srovnejte Farrellovo sférické řešení s Boussinesqovým rovinným řešením a uveďte, ve kterých oblastech lze sférické řešení aproximovat rovinným.
 
 
 
Změny sledovaných geodetických veličin vyšetřete pomocí Farrellova řešení i pro profil daný osou kratší strany objektu a pro profil svírající s oběma předchozími profily úhel 45° a vycházející z příslušného vrcholu půdorysu anomálního objektu.
 
 
 
Vypočtené hodnoty změn geodetických veličin na všech daných profilech zobrazte graficky. Výsledky jednotlivých srovnání zhodnoťte v závěru.
 
 
 
Hodnoty Greenových funkcí pro Gutenberg - Bullenův model Země naleznete v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha4/Greenfgb.dat Greenfgb.dat].
 
 
 
 
 
''Při výpočtu používejte následující konstantní hodnoty:''
 
*Parametry rovinného modelu zemského tělesa:
 
**Laméovy parametry:
 
:<math> \lambda </math> = 3.4e10 [N.<math>m^{-2}</math>]
 
:<math> \mu </math> = 3.4e10 [N.<math>m^{-2}</math>]
 
**Lineární kombinace Laméových parametrů:
 
:<math> \sigma = \lambda + 2 . \mu </math>
 
:<math> \eta = \lambda + \mu </math>
 
**Hustota materiálu objektu odebraného či zatěžujícího oblast:
 
:<math> \rho </math> = 3320 [kg.<math>m^{-3}</math>]
 
*Parametry sférického modelu zemského tělesa
 
**Střední poloměr sféry aproximující Zemi:
 
:<math>R_{\oplus}</math>= 6371000 [m]
 
**Hmotnost sféry aproximující Zemi:
 
:<math> M_{\oplus}</math>= 5.974e24 [kg]
 
**Tíhové zrychlení na sféře aproximující Zemi:
 
:<math> g_{\oplus}</math> = 9.806 [m.<math>s^{-2}</math>]
 
*Fyzikální konstanty
 
**Gravitační konstanta:
 
:G = 6,67259e-11 [N.<math>m^2.kg^{-2}</math>]
 
  
 +
==Literatura==
 +
Informace o obecném modelu užívaném pro tvorbu terestrického referenčního rámce naleznete v doporučených skriptech, tj. např:
 +
#Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.: str. 200-203
 +
#Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2008.: str 21-24
 +
Pasáže v uvedených skriptech jsou shodné. Bližší rozbor provedení výpočtu je předmětem výkladu na cvičení.
 +
   
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 +
Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS ''(tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna)''.
  
*proměnná ''stav'' vyjadřuje, zda se jedná o odstraněný objekt, nebo objekt dodatečně zatěžující, a nabývá hodnot:
+
*<math>n_{GPS\_VLBI}</math> je počet observačních bodů VLBI na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň VLBI.
 
+
*<math>n_{GPS\_SLR}</math> je počet observačních bodů SLR na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň SLR.
''stav'' = 1 ... anomální objekt je z oblasti odstraněn
+
*<math>n_{GPS\_DORIS}</math> je počet observačních bodů DORIS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň DORIS.
 
+
*<math>n_{GPS}</math> je počet observačních bodů GPS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
''stav'' = 2 ... anomální objekt dodatečně zatěžuje oblast
+
*<math>n_k</math> je celkový počet kolokačních stanic, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
  
 
{| class = "border"
 
{| class = "border"
 
|| číslo zadání  
 
|| číslo zadání  
||  student(ka)
+
||  <math>n_{GPS\_VLBI}</math>
||  ''a'' [m]
+
||  <math>n_{GPS\_SLR}</math>
||  ''b'' [m]
+
||  <math>n_{GPS\_DORIS}</math>
||  ''h'' [m]
+
||  <math>n_{GPS}</math>
||  ''stav''
+
||  <math>n_k</math>
||  verdikt
+
||  soubor GPS
|-                                                                                                                                 
+
||  soubor VLBI
1||  Antropius Jan ||   8600 || 2900 || 133  || ||align="center"| OK
+
||  soubor SLR
|-  
+
||  soubor DORIS
2||  Baarová Jana ||   7400 || 3500 || 111 || 2 ||align="center"| OK
+
|-
|-
+
1||   3 ||   9 || 20 || 30 ||  28  ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00184p7_01.ssc  igs00184p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00081Er1_01.ssc ivs00081Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00184L7_07.ssc  ilrsb00184L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00184wd_04.ssc ign00184wd_04.ssc]  
3|| Bajusová Lenka ||  6600  || 4200  || 225 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                                      
|-
+
2||   4 ||  8 || 18 || 29 ||  27 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00191p7_01.ssc igs00191p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00087Hr1_01.ssc ivs00087Hr1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00191L7_07.ssc  ilrsb00191L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00191wd_04.ssc ign00191wd_04.ssc]  
| 4||  Balcarová Stanislava ||   5900 || 3500 ||  53  || 2 ||align="center"| OK
+
|-                       
|-
+
3||   5 ||  11 || 17 || 30 || 28 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00198p7_01.ssc  igs00198p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00088Er1_01.ssc ivs00088Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00198L7_07.ssc  ilrsb00198L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00198wd_04.ssc ign00198wd_04.ssc] 
5|| Bartošová Hana ||   8300 || 4200 || 204 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                  
|-  
+
4||   3 ||  9 || 18 || 29 || 27 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00205p7_01.ssc  igs00205p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00095Er1_01.ssc ivs00095Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00205L7_07.ssc  ilrsb00205L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00205wd_04.ssc ign00205wd_04.ssc]  
6|| Belzová Renáta ||  7500  || 3600  || 244 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                       
|-
+
5||   4 ||  10 || 16 || 28  |26  ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00212p7_01.ssc igs00212p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00102Er1_01.ssc ivs00102Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00212L7_07.ssc  ilrsb00212L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00212wd_04.ssc ign00212wd_04.ssc]  
7||  Bradáč Jiří ||   5700 || 2300 || 248  || 1 ||align="center"| OK
+
|-                  
|-
+
6||   4 ||  11 || 17 || 32 || 30 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00219p7_01.ssc  igs00219p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00109Ar1_01.ssc ivs00109Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00219L7_07.ssc  ilrsb00219L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00219wd_04.ssc ign00219wd_04.ssc]  
8||  Braun Jaroslav ||  3100 || 2100 || 208 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                 
|-  
+
7||   4 || 10 || 16 || 28 ||  27 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00233p7_01.ssc igs00233p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00115Hr1_01.ssc ivs00115Hr1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00233L7_07.ssc  ilrsb00233L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00233wd_04.ssc ign00233wd_04.ssc] 
9|| Bušta Jaroslav ||   7800 || 2300  || 138 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 8||   4 ||  7 || 15 || 23 || 22 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00240p7_01.ssc  igs00240p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00116Er1_01.ssc ivs00116Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00240L7_07.ssc  ilrsb00240L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00240wd_04.ssc ign00240wd_04.ssc]  
| 10|| Čížek Martin ||   5600 || 3100 || 150 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                 
|-
+
9||   5 ||  11 || 18 || 31  ||  30  ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00254p7_01.ssc  igs00254p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00129Hr1_01.ssc ivs00129Hr1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00254L7_07.ssc  ilrsb00254L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00254wd_04.ssc ign00254wd_04.ssc]  
| 11||  Čumpelík Zdeněk ||   6600 || 3800 ||  93 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                  
|-  
+
| 10||   5 ||  13 || 15 || 29 || 28 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00261p7_01.ssc  igs00261p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00130Er1_01.ssc ivs00130Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00261L7_07.ssc  ilrsb00261L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00261wd_04.ssc ign00261wd_04.ssc]  
| 12|| Dudek Jindřich ||  7700  || 2200  || 179 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 11||   3 ||  12 || 14 || 29 || 28 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00268p7_01.ssc  igs00268p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00131Ar1_01.ssc ivs00131Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00268L7_07.ssc   ilrsb00268L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00268wd_04.ssc ign00268wd_04.ssc]  
| 13||  Dvořáček Tomáš ||   8400 || 4300 || 114  || 1 ||align="center"| OK
+
|-                 
|-
+
| 12||   4 || 11 || 10 || 24 || 23 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00275p7_01.ssc  igs00275p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00136Ar1_01.ssc ivs00136Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00275L7_07.ssc  ilrsb00275L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00275wd_04.ssc ign00275wd_04.ssc] 
| 14||  Fabuľa Peter ||   7400 || 3200 || 242 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                              
|-
+
| 13||  3 ||  10 || 13 || 25 || 24 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00282p7_01.ssc  igs00282p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00137Er1_01.ssc ivs00137Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00282L7_07.ssc  ilrsb00282L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00282wd_04.ssc ign00282wd_04.ssc] 
| 15|| Fialová Marie ||   4000 || 2400  || 195 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                             
|-
+
| 14||  5 ||  11 || 13 || 24 || 23  ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00289p7_01.ssc  igs00289p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00144Er1_01.ssc ivs00144Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00289L7_07.ssc  ilrsb00289L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00289wd_04.ssc ign00289wd_04.ssc]  
| 16||  Fiedlerová Eva ||   5400 || 3700 || 132  || 2  ||align="center"| OK
+
|-           
|-  
+
| 15||   5 || 10 || 9 || 22 || 21 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00303p7_01.ssc  igs00303p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00158Er1_01.ssc ivs00158Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00303L7_07.ssc  ilrsb00303L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00303wd_04.ssc ign00303wd_04.ssc] 
| 17|| Filípek Pavel ||   8500 || 3100  || 199 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 16||   4 ||  9 || 13 || 25 || 24 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00324p7_01.ssc  igs00324p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00171Hr1_01.ssc ivs00171Hr1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00324L7_07.ssc   ilrsb00324L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00324wd_04.ssc ign00324wd_04.ssc]  
| 18||  Grešš Tomáš ||   8400  || 2700 || 104  || ||align="center"| OK
+
|-                             
|-
+
| 17||   5 ||   9 || 12 || 25 || 24 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00331p7_01.ssc  igs00331p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00172Er1_01.ssc ivs00172Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00331L7_07.ssc  ilrsb00331L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00331wd_04.ssc ign00331wd_04.ssc] 
| 19||  Hanzl Martin ||   5400 || 3700 || 138 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 18||   4 ||  11 || 11 || 25 || 24 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00345p7_01.ssc  igs00345p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00179Ar1_01.ssc ivs00179Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00345L7_07.ssc  ilrsb00345L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00345wd_04.ssc ign00345wd_04.ssc]  
| 20||  Hořejší Jakub ||   8300  || 3400 || 237 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                       
|-
+
| 19||   3 || 12 || 12 || 25 || 24 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00352p7_01.ssc  igs00352p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00179Er1_01.ssc ivs00179Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00352L7_07.ssc  ilrsb00352L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00352wd_04.ssc ign00352wd_04.ssc] 
| 21||  Housková Dagmar ||  3300  || 4100 || 187  || 1 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 20||   5 ||  10 || 10 || 23 || 22 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00359p7_01.ssc  igs00359p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00187Er1_01.ssc ivs00187Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00359L7_07.ssc  ilrsb00359L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00359wd_04.ssc ign00359wd_04.ssc] 
| 22||  Hulanová Martina ||   5100 || 4700 ||  93  || ||align="center"| OK
+
|-            
|-
+
| 21||  12 ||  9 || 11 || 28 ||  27  ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs00366p7_01.ssc igs00366p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00188Ar1_01.ssc ivs00188Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb00366L7_07.ssc  ilrsb00366L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign00366wd_04.ssc ign00366wd_04.ssc]  
| 23||  Jakub Luboš ||   7800 || 3000 || 218 || 1 ||align="center"| OK
+
|-               
|-
+
| 22||   4 ||   9 || 10 || 23 ||  22 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01007p7_01.ssc igs01007p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00192Ar1_01.ssc ivs00192Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01007L7_07.ssc  ilrsb01007L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01007wd_04.ssc ign01007wd_04.ssc] 
| 24|| Jašek Petr ||  3100  || 4400  || 176 || 2 ||align="center"| OK
+
|-                       
|-
+
| 23||  5 ||  8 || 10 || 22 || 21 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01014p7_01.ssc  igs01014p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00194Ar1_01.ssc ivs00194Ar1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01014L7_07.ssc  ilrsb01014L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01014wd_04.ssc ign01014wd_04.ssc] 
| 25||  Jon Jakub ||   3800  || 1700 || 77  || ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 24||   5 ||  7 || 11 || 21 ||  20 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01021p7_01.ssc  igs01021p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00200Er1_01.ssc ivs00200Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01021L7_07.ssc  ilrsb01021L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01021wd_04.ssc ign01021wd_04.ssc] 
| 26|| Konečná Kateřina ||   4200 || 4800 ||  91  || 2 ||align="center"| OK
+
|-            
|-
+
| 25||   4 ||  10 || 10 || 21 || 21 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01028p7_01.ssc  igs01028p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00206Hr1_01.ssc ivs00206Hr1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01028L7_07.ssc  ilrsb01028L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01028wd_04.ssc ign01028wd_04.ssc]  
| 27|| Kostka Radim ||   4200 || 2100  || 171 || 1 ||align="center"| OK
+
|-              
|-
+
| 26||   6 ||  6 || 11 || 20 || 19 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01035p7_01.ssc igs01035p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00214Er1_01.ssc ivs00214Er1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01035L7_07.ssc  ilrsb01035L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01035wd_04.ssc ign01035wd_04.ssc] 
| 28|| Křížová Jana ||   6600 || 2000 || 176 || 2  ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 27||   3 ||  9 || 11 || 23 || 22 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01042p7_01.ssc igs01042p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00220Ar1_01.ssc ivs00220Ar1_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01042L7_07.ssc  ilrsb01042L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01042wd_04.ssc ign01042wd_04.ssc] 
| 29|| Kubín Petr ||   4600 || 4400 || 124 || 1 ||align="center"| OK
+
|-                      
|-
+
| 28||   4 ||  9 || 12 || 24 || 23 || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01049p7_01.ssc  igs01049p7_01.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00221Er1_01.ssc ivs00221Er1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01049L7_07.ssc  ilrsb01049L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01049wd_04.ssc ign01049wd_04.ssc]  
| 30|| Kuchtová Lenka ||   4200 || 3900  || 165 || 2 ||align="center"| OK
+
|-           
|-  
+
| 29||   4 ||   8 || 12 || 24  ||  23 ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/gps/igs01056p7_01.ssc igs01056p7_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/vlbi/ivs00227Hr1_01.ssc ivs00227Hr1_01.ssc] ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/slr/ilrsb01056L7_07.ssc   ilrsb01056L7_07.ssc] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/data/doris/ign01056wd_04.ssc ign01056wd_04.ssc]  
| 31||  Lédr Petr ||  3100  || 1500  || 140 || 1 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 32||  Líznerová Kristýna ||   7400 || 1000 ||  59  || ||align="center"| OK
 
|-
 
| 33||  Mimrová Lenka ||   5600 || 4500 ||  55 || 1 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 34|| Pelouchová Lucie ||  8500  || 1800 || 113 || 2 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 35|| Picka Ondřej ||  5700  || 2200 ||  53 || 1 ||align="center"| X
 
|-
 
| 36|| Placatka Petr ||   5500 || 3600  || 127 || 2 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 37|| Pleskač Ivan ||   8000 || 2100 || 187 || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 38|| Popelková Lucie ||  6100 || 2800 ||  69 || 2 ||align="center"| OK
 
|-  
 
| 39|| Procházka Lubomír ||  4200 || 1300 ||  57 || 1 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 40|| Prosr Tomáš ||  7000  || 4900  || 172 || 2 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 41||  Přikryl Milan ||   7900 || 3300  || 172  || ||align="center"| OK
 
|-
 
| 42||  Rajdlová Marie ||  3100 || 2700 ||  53 || 2 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 43||  Rákocy Eliška ||   7000  || 3000 ||  53  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 44||  Rückerová Jana ||  5200  || 2300  ||  88  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 45||  Setnička Martin ||  7900  || 2700  || 167  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 46||  Skalický Jaroslav ||  6000  || 1900  ||  62  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 47||  Stelšovský Pavel ||  7200  || 3300  || 124  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 48||  Šárovec Joel ||  5500  || 4000  || 176  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 49||  Šatava Michal ||  4800  || 3100  || 194  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 50||  Šprinc Rostislav ||  4100  || 3500  || 189  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 51||  Štokr Jan ||  4100  || 1800  ||  67  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 52||  Švec Zdeněk ||  7000  || 2500  || 141  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 53||  Těhle Miroslav ||  4800  || 4100  || 138  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 54||  Tomanová Jitka ||  6200  || 3700  || 121  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 55||  Vejvoda Petr ||  3900  || 2800  ||  81  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 56||  Vít Petr ||  7100  || 3200  || 185  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  5200  || 4100  || 190  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 58||  Zavřelová Alena ||  8100  || 1200  || 196  || 2  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 59||  Žižková Michaela ||  8000  || 3400  || 146  || 1  ||align="center"| OK
 
|-
 
| 60||  Žlábek Jakub ||  6500  || 1200  || 161  || 2  ||align="center"| OK
 
|-                                                                                                                                                   
 
 
|}
 
|}
  
 +
Na základě daného identifikátoru stanice (tzv. DOMES) můžete jednotlivé observační stanice z vašich SSC-souborů identifikovat v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SSC/iers_sta_list.txt iers_sta_list.txt].
  
'''''OK''' - opravena a uznana''
+
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.
 
+
<!--
'''''o'''  - vrácena k opravě''
+
-->
 
+
----
'''''-'''  - doposud neodevzdána (neopravena)''
+
[[152VYG2|152VYG2 Vyšší geodézie 2]]
 
 
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 13. 2. 2014, 14:41

Název úlohy

Tvorba terestrického referenčního rámce

Zadání úlohy

Pro zadané souřadnice a rychlosti stanic „set of station coordinates“ (SSC) z individuálních řešení, které vznikly na základě vyrovnání jednotlivých kosmických metod, vypočítejte souřadnice stanic realizující nový referenční rámec ITRF2000. Zároveň vypočítejte koeficienty Helmertovy transformace z ITRF2000 do souboru souřadnic určeného na základě příslušné kosmické metody. Dané souřadnice stanic v obecné epoše vztáhněte nejprve pomocí rychlostí stanic do společné epochy a poté opravte o excentricity aparatur daných kosmických metod. Tyto excentricity se nacházejí v souboru ties_2000.

Literatura

Informace o obecném modelu užívaném pro tvorbu terestrického referenčního rámce naleznete v doporučených skriptech, tj. např:

  1. Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.: str. 200-203
  2. Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2008.: str 21-24

Pasáže v uvedených skriptech jsou shodné. Bližší rozbor provedení výpočtu je předmětem výkladu na cvičení.

Numerické zadání

Numerické zadání obsahuje kontrolní počty observačních bodů jednotlivých kosmických technik a počet kolokačních stanic. Čísla jsou platná pro takový výběr kolokačních stanic, kdy na kolokační stanici bylo měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS (tedy situace, kdy je na kolokační stanici observováno pouze metodou GPS, byť na více observačních bodech této stanice, není ve výběru zohledněna).

  • je počet observačních bodů VLBI na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň VLBI.
  • je počet observačních bodů SLR na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň SLR.
  • je počet observačních bodů DORIS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň DORIS.
  • je počet observačních bodů GPS na kolokačních stanicích, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
  • je celkový počet kolokačních stanic, kde je měřeno metodou GPS a zároveň alespoň jednou z metod VLBI, SLR či DORIS.
číslo zadání soubor GPS soubor VLBI soubor SLR soubor DORIS
1 3 9 20 30 28 igs00184p7_01.ssc ivs00081Er1_01.ssc ilrsb00184L7_07.ssc ign00184wd_04.ssc
2 4 8 18 29 27 igs00191p7_01.ssc ivs00087Hr1_01.ssc ilrsb00191L7_07.ssc ign00191wd_04.ssc
3 5 11 17 30 28 igs00198p7_01.ssc ivs00088Er1_01.ssc ilrsb00198L7_07.ssc ign00198wd_04.ssc
4 3 9 18 29 27 igs00205p7_01.ssc ivs00095Er1_01.ssc ilrsb00205L7_07.ssc ign00205wd_04.ssc
5 4 10 16 28 26 igs00212p7_01.ssc ivs00102Er1_01.ssc ilrsb00212L7_07.ssc ign00212wd_04.ssc
6 4 11 17 32 30 igs00219p7_01.ssc ivs00109Ar1_01.ssc ilrsb00219L7_07.ssc ign00219wd_04.ssc
7 4 10 16 28 27 igs00233p7_01.ssc ivs00115Hr1_01.ssc ilrsb00233L7_07.ssc ign00233wd_04.ssc
8 4 7 15 23 22 igs00240p7_01.ssc ivs00116Er1_01.ssc ilrsb00240L7_07.ssc ign00240wd_04.ssc
9 5 11 18 31 30 igs00254p7_01.ssc ivs00129Hr1_01.ssc ilrsb00254L7_07.ssc ign00254wd_04.ssc
10 5 13 15 29 28 igs00261p7_01.ssc ivs00130Er1_01.ssc ilrsb00261L7_07.ssc ign00261wd_04.ssc
11 3 12 14 29 28 igs00268p7_01.ssc ivs00131Ar1_01.ssc ilrsb00268L7_07.ssc ign00268wd_04.ssc
12 4 11 10 24 23 igs00275p7_01.ssc ivs00136Ar1_01.ssc ilrsb00275L7_07.ssc ign00275wd_04.ssc
13 3 10 13 25 24 igs00282p7_01.ssc ivs00137Er1_01.ssc ilrsb00282L7_07.ssc ign00282wd_04.ssc
14 5 11 13 24 23 igs00289p7_01.ssc ivs00144Er1_01.ssc ilrsb00289L7_07.ssc ign00289wd_04.ssc
15 5 10 9 22 21 igs00303p7_01.ssc ivs00158Er1_01.ssc ilrsb00303L7_07.ssc ign00303wd_04.ssc
16 4 9 13 25 24 igs00324p7_01.ssc ivs00171Hr1_01.ssc ilrsb00324L7_07.ssc ign00324wd_04.ssc
17 5 9 12 25 24 igs00331p7_01.ssc ivs00172Er1_01.ssc ilrsb00331L7_07.ssc ign00331wd_04.ssc
18 4 11 11 25 24 igs00345p7_01.ssc ivs00179Ar1_01.ssc ilrsb00345L7_07.ssc ign00345wd_04.ssc
19 3 12 12 25 24 igs00352p7_01.ssc ivs00179Er1_01.ssc ilrsb00352L7_07.ssc ign00352wd_04.ssc
20 5 10 10 23 22 igs00359p7_01.ssc ivs00187Er1_01.ssc ilrsb00359L7_07.ssc ign00359wd_04.ssc
21 12 9 11 28 27 igs00366p7_01.ssc ivs00188Ar1_01.ssc ilrsb00366L7_07.ssc ign00366wd_04.ssc
22 4 9 10 23 22 igs01007p7_01.ssc ivs00192Ar1_01.ssc ilrsb01007L7_07.ssc ign01007wd_04.ssc
23 5 8 10 22 21 igs01014p7_01.ssc ivs00194Ar1_01.ssc ilrsb01014L7_07.ssc ign01014wd_04.ssc
24 5 7 11 21 20 igs01021p7_01.ssc ivs00200Er1_01.ssc ilrsb01021L7_07.ssc ign01021wd_04.ssc
25 4 10 10 21 21 igs01028p7_01.ssc ivs00206Hr1_01.ssc ilrsb01028L7_07.ssc ign01028wd_04.ssc
26 6 6 11 20 19 igs01035p7_01.ssc ivs00214Er1_01.ssc ilrsb01035L7_07.ssc ign01035wd_04.ssc
27 3 9 11 23 22 igs01042p7_01.ssc ivs00220Ar1_01.ssc ilrsb01042L7_07.ssc ign01042wd_04.ssc
28 4 9 12 24 23 igs01049p7_01.ssc ivs00221Er1_01.ssc ilrsb01049L7_07.ssc ign01049wd_04.ssc
29 4 8 12 24 23 igs01056p7_01.ssc ivs00227Hr1_01.ssc ilrsb01056L7_07.ssc ign01056wd_04.ssc

Na základě daného identifikátoru stanice (tzv. DOMES) můžete jednotlivé observační stanice z vašich SSC-souborů identifikovat v souboru iers_sta_list.txt.

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2