152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2

Z GeoWikiCZ
Verze z 7. 3. 2014, 22:44, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu EGM96 (kombinovaný model) a AIUB-GRACE03S (satelitní model z dat družice GRACE).

Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.

Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.


Výpočet proveďte s následujícími konstantami:

Numerické hodnoty geodetického referenčního systému GRS80 viz např. níže uvedený dokument.
Tíhový potenciál na povrchu geoidu: = 62 636 856.0

POZOR!

Hodnoty Stokesových koeficientů v datovém souboru satelitního modelu AIUB-GRACE03S jsou uvozeny identifikátory 'gfc' a 'gfct'. Identifikátor 'dot' uvozuje hodnotu změny příslušného koeficientu. Tyto časové změny Stokesových koeficientů pro výpočet nepotřebujete a proto příslušné řádky při načítání Stokesových koeficientů vynechte (týká se koeficientů do stupně 30).

Pro zájemce je též k dispozici textový soubor hodnot oceánické funkce, která přes celý povrch Země pro body o daných geodetických souřadnicích B,L udává, zda daný uzel leží na pevnině (hodnota 1) či na oceánu/moři (hodnota 0).

Dokumenty ke stažení

Numerické zadání

číslo zadání zeměpisná délka [°]
1 55
2 58
3 64
4 67
5 70
6 74
7 77
8 80
9 83
10 86
11 89
12 92
13 95
14 99
15 102
16 105
17 108
18 111
19 124
20 127
21 -90
22 -93
23 -96
24 -99
25 -102
26 -105
27 -108
28 -111
29 -114

pozn.: kladná hodnota značí východní zeměpisnou délku, záporná hodnota západní zeměpisnou délku

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2