152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2

Z GeoWikiCZ
Verze z 16. 3. 2011, 10:45, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky) (zadání pro LS 2011)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

4.4.2011

Název úlohy

Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK

Zadání úlohy

Ze zpracování GPS observací byly na daném bodě určeny elipsoidické souřadnice bodu v Evropském terestrickém referenčním rámci ETRF2000. Zadané souřadnice přetransformujte do systému S-JTSK/05, který by se měl v budoucnu stát závazným souřadnicovým systémem na území České republiky. Pro ověření výsledků provedené transformace aplikujte taktéž její inverzní postup, tj. přetransformujte souřadnice získané v systému S-JTSK/05 do ETRF2000. Obdržené hodnoty srovnejte s hodnotami výchozími. Jako numerický výstup dokumentující průběh provedené transformace jsou požadovány též dílčí mezivýsledky jednotlivých kroků transformace (přičemž standartní Křovákovo zobrazení lze považovat za jeden ucelený krok). Veškeré souřadnice uvádějte s přesností odpovídající milimetrům.

Nepovinné rozšíření úlohy:

Neboť je z rozhodnutí ČUZK dosud stále závazným polohovým souřadným systémem S-JTSK (a nikoli S-JTSK/05), je třeba mít představu o převodu souřadnic z S-JTSK/05 do S-JTSK. V nepovinné části úlohy pokračujte v transformaci obdržených polohových souřadnic v S-JTSK/05 do S-JTSK při použití zvoleného typu kvadratické interpolace tabelovaných korekcí dY, dX. Inverzní směr transformace (zahrnující povinnou část z S-JTSK/05 do ETRF2000) pak postačí provést jedenkrát, a to ze získaných souřadnic v S-JTSK.

Dokumenty ke stažení

Numerické zadání