152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(zadání pro LS 2011)
Řádek 1: Řádek 1:
 
==Termín odevzdání==
 
==Termín odevzdání==
25.3.2010
+
4.4.2011
  
 +
==Název úlohy==
 +
Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK
 +
 +
==Zadání úlohy==
 +
Ze zpracování GPS observací byly na daném bodě určeny elipsoidické souřadnice bodu v Evropském terestrickém referenčním rámci ETRF2000. Zadané souřadnice přetransformujte do systému S-JTSK/05, který by se měl v budoucnu stát závazným souřadnicovým systémem na území České republiky. Pro ověření výsledků provedené transformace aplikujte taktéž její inverzní postup, tj. přetransformujte souřadnice získané v systému S-JTSK/05 do ETRF2000. Obdržené hodnoty srovnejte s hodnotami výchozími.
 +
Jako numerický výstup dokumentující průběh provedené transformace jsou požadovány též dílčí mezivýsledky jednotlivých kroků transformace (přičemž standartní Křovákovo zobrazení lze považovat za jeden ucelený krok). Veškeré souřadnice uvádějte s přesností odpovídající milimetrům.
 +
 +
''Nepovinné rozšíření úlohy:''
 +
 +
Neboť je z rozhodnutí ČUZK dosud stále závazným polohovým souřadným systémem S-JTSK (a nikoli S-JTSK/05), je třeba mít představu o převodu souřadnic z S-JTSK/05 do S-JTSK. V nepovinné části úlohy pokračujte v transformaci obdržených polohových souřadnic v S-JTSK/05 do S-JTSK při použití zvoleného typu kvadratické interpolace tabelovaných korekcí dY, dX. Inverzní směr transformace (zahrnující povinnou část z S-JTSK/05 do ETRF2000) pak postačí provést jedenkrát, a to ze získaných souřadnic v S-JTSK.
 +
 +
==Dokumenty ke stažení==
 +
 +
==Numerické zadání==
 +
 +
<!--
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
 
GPS - Precise Point Positioning
 
GPS - Precise Point Positioning
Řádek 13: Řádek 29:
 
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
 
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
  
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/Upload/stanice Upload/stanice].
+
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/Upload/stanice Upload/stanice].
  
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==
Řádek 148: Řádek 164:
 
| 60||  Žlábek Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM] ||align="center"| OK
 
| 60||  Žlábek Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM] ||align="center"| OK
 
|}
 
|}
 
+
-->
'''''OK''' - opravena a uznana''
 
 
 
'''''o'''  - vrácena k opravě''
 
 
 
'''''-'''  - doposud neodevzdána (neopravena)''
 
  
  
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 16. 3. 2011, 09:45

Termín odevzdání

4.4.2011

Název úlohy

Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK

Zadání úlohy

Ze zpracování GPS observací byly na daném bodě určeny elipsoidické souřadnice bodu v Evropském terestrickém referenčním rámci ETRF2000. Zadané souřadnice přetransformujte do systému S-JTSK/05, který by se měl v budoucnu stát závazným souřadnicovým systémem na území České republiky. Pro ověření výsledků provedené transformace aplikujte taktéž její inverzní postup, tj. přetransformujte souřadnice získané v systému S-JTSK/05 do ETRF2000. Obdržené hodnoty srovnejte s hodnotami výchozími. Jako numerický výstup dokumentující průběh provedené transformace jsou požadovány též dílčí mezivýsledky jednotlivých kroků transformace (přičemž standartní Křovákovo zobrazení lze považovat za jeden ucelený krok). Veškeré souřadnice uvádějte s přesností odpovídající milimetrům.

Nepovinné rozšíření úlohy:

Neboť je z rozhodnutí ČUZK dosud stále závazným polohovým souřadným systémem S-JTSK (a nikoli S-JTSK/05), je třeba mít představu o převodu souřadnic z S-JTSK/05 do S-JTSK. V nepovinné části úlohy pokračujte v transformaci obdržených polohových souřadnic v S-JTSK/05 do S-JTSK při použití zvoleného typu kvadratické interpolace tabelovaných korekcí dY, dX. Inverzní směr transformace (zahrnující povinnou část z S-JTSK/05 do ETRF2000) pak postačí provést jedenkrát, a to ze získaných souřadnic v S-JTSK.

Dokumenty ke stažení

Numerické zadání