152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
 
25.3.2010
 
 
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
GPS - Precise Point Positioning
+
Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2009. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada -  Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca].
+
K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SHS/Egm96_360.dat EGM96] (kombinovaný model) a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SHS/aiub-grace03s.gfc AIUB-GRACE03S] (satelitní model z dat družice GRACE).
 +
 
 +
Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.
 +
 
 +
Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.
  
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne.
+
----
Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
+
Výpočet proveďte s následujícími konstantami:
 +
:''Numerické hodnoty geodetického referenčního systému GRS80 viz např. níže uvedený dokument.''
 +
<!--
 +
:<math>a</math> = 6378137 [<math>m</math>]
 +
:<math>f</math> = 1 / 298.257222101
 +
:<math> e^2 = 2f - f^2 </math>
 +
:<math>GM</math> = 398600.5e+9 [<math>m^3.s^{-2}</math>]
 +
:<math> \omega </math> = 7292115e-11 [<math>rad.s^{-1}</math>]
 +
-->
 +
:''Tíhový potenciál na povrchu geoidu: <math> W_0 </math> = 62 636 856.0 <math>m^2.s^{-2}</math>''
  
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
+
POZOR!
 +
:''Hodnoty Stokesových koeficientů v datovém souboru satelitního modelu AIUB-GRACE03S jsou uvozeny identifikátory 'gfc' a 'gfct'. Identifikátor 'dot' uvozuje hodnotu změny příslušného koeficientu. Tyto časové změny Stokesových koeficientů pro výpočet nepotřebujete a proto příslušné řádky při načítání Stokesových koeficientů vynechte (týká se koeficientů do stupně 30).''
  
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/Upload/stanice Upload/stanice].
+
Pro zájemce je též k dispozici textový soubor hodnot [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SHS/ocean.txt oceánické funkce], která přes celý povrch Země pro body o daných geodetických souřadnicích B,L udává, zda daný uzel leží na pevnině (hodnota 1) či na oceánu/moři (hodnota 0).
  
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/Csrs-PPP_howtouse.pdf CSRS-PPP.pdf].
+
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SHS/Legendreovy_funkce.pdf Poznámky k výpočtu asociovaných Legendreových funkcí]
 
+
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/SHS/GRS80-definition.pdf Numerické hodnoty systému GRS80]
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/PPP-method.pdf ppp-method.pdf].
 
  
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 
 
{| class = "border"
 
{| class = "border"
|| číslo zadání  
+
|| číslo zadání  ||  zeměpisná délka [°]
||  student(ka)
 
|| stanice EUREF-EPN
 
||  verdikt
 
 
|-
 
|-
|  1|| Antropius Jan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ajac  AJAC] ||align="center"| OK
+
|  1||   55 
|-
+
|-  
|  2|| Baarová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ankr  ANKR] ||align="center"| OK
+
|  2||   58 
|-
+
|-  
|  3|| Bajusová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bogi  BOGI] ||align="center"| OK
+
|  3||   64
|-  
+
|-
|  4|| Balcarová Stanislava ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1  BOR1] ||align="center"| OK
+
|  4||   67
|-
+
|-  
|  5|| Bartošová Hana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brst  BRST] ||align="center"| OK
+
|  5||   70
|-  
+
|-
|  6|| Belzová Renáta ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus  BRUS] ||align="center"| OK
+
|  6||   74
|-  
+
|-
|  7|| Bradáč Jiří ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu  BUCU] ||align="center"| OK
+
|  7||   77
|-
+
|-  
|  8|| Braun Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg  BZRG] ||align="center"| OK
+
|  8||   80
|-  
+
|-
|  9|| Bušta Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl  CAGL] ||align="center"| OK
+
|  9||   83
|-  
+
|-
| 10|| Čížek Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cont  CONT] ||align="center"| OK
+
| 10||   86
|-
+
|-  
| 11|| Čumpelík Zdeněk ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/conz  CONZ] ||align="center"| OK
+
| 11||   89
|-  
+
|-
| 12|| Dudek Jindřich ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/dlft  DLFT] ||align="center"| OK
+
| 12||   92
|-  
+
|-
| 13|| Dvořáček Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre  EBRE] ||align="center"| o
+
| 13||   95
|-  
+
|-
| 14|| Fabuľa Peter ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ffmj  FFMJ] ||align="center"| OK
+
| 14||   99
|-
+
|-  
| 15||  Fialová Marie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp  GANP] ||align="center"| OK
+
| 15||  102
|-
+
|-  
| 16||  Fiedlerová Eva ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/geno  GENO] ||align="center"| OK
+
| 16||  105
|-  
+
|-
| 17||  Filípek Pavel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/glsv  GLSV] ||align="center"| OK
+
| 17||  108
|-
+
|-  
| 18||  Grešš Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope  GOPE] ||align="center"| OK
+
| 18||  111
|-
+
|-  
| 19||  Hanzl Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras  GRAS] ||align="center"| OK
+
| 19||  124
|-
+
|-  
| 20||  Hořejší Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hers  HERS] ||align="center"| OK
+
| 20||  127
|-
+
|-  
| 21||  Housková Dagmar ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hfl2  HFL2] ||align="center"| OK
+
| 21||  -90
|-  
+
|-
| 22||  Hulanová Martina ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista  ISTA] ||align="center"| OK
+
| 22||  -93
|-
+
|-  
| 23||  Jakub Luboš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/khar  KHAR] ||align="center"| OK
+
| 23||  -96
|-
+
|-  
| 24||  Jašek Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kiru  KIRU] ||align="center"| OK
+
| 24||  -99
|-
+
|-  
| 25|| Jon Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kosg  KOSG] ||align="center"| OK
+
| 25|| -102
|-  
+
|-  
| 26|| Konečná Kateřina ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama  LAMA] ||align="center"| OK
+
| 26|| -105
|-
+
|-  
| 27|| Kostka Radim ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/leij  LEIJ] ||align="center"| OK
+
| 27|| -108
|-
+
|-
| 28|| Křížová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/madr  MADR] ||align="center"| o
+
| 28|| -111
|-
+
|-  
| 29||  Kubín Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6  MAR6] ||align="center"| OK
+
| 29|| -114
|-
 
| 30||  Kuchtová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mdvj  MDVJ] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 31||  Lédr Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi  MEDI] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 32||  Líznerová Kristýna ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mets  METS] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 33||  Mimrová Lenka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl  MIKL] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 34||  Pelouchová Lucie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mizu  MIZU] ||align="center"| o
 
|-
 
| 35||  Picka Ondřej ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1  NYA1] ||align="center"| X
 
|-
 
| 36||  Placatka Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa  ONSA] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 37||  Pleskač Ivan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/penc  PENC] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 38||  Popelková Lucie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv  POLV] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 39||  Procházka Lubomír ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pots  POTS] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 40||  Prosr Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb  PTBB] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 41||  Přikryl Milan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/reyk  REYK] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 42||  Rajdlová Marie ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga  RIGA] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 43||  Rákocy Eliška ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scor  SCOR] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 44||  Rückerová Jana ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scub  SCUB] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 45||  Setnička Martin ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi  SOFI] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 46||  Skalický Jaroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0  SPT0] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 47||  Stelšovský Pavel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sutm  SUTM] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 48||  Šárovec Joel ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/svtl  SVTL] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 49||  Šatava Michal ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/titz  TITZ] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 50||  Šprinc Rostislav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tlse  TLSE] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 51||  Štokr Jan ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubi  TUBI] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 52||  Švec Zdeněk ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl  UZHL] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 53||  Těhle Miroslav ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vill  VILL] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 54||  Tomanová Jitka ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0  VIS0] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 55||  Vejvoda Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/warn  WARN] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 56||  Vít Petr ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wind  WIND] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wsrt  WSRT] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 58||  Zavřelová Alena ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr  WTZR] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 59||  Žižková Michaela ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck  ZECK] ||align="center"| OK
 
|-
 
| 60||  Žlábek Jakub ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM] ||align="center"| o
 
 
|}
 
|}
  
'''''OK''' - opravena a uznana''
+
pozn.: kladná hodnota značí východní zeměpisnou délku, záporná hodnota západní zeměpisnou délku
 
 
'''''o'''  - vrácena k opravě''
 
 
 
'''''-'''  - doposud neodevzdána (neopravena)''
 
 
 
  
 +
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.
 +
----
 +
[[152VYG2|152VYG2 Vyšší geodézie 2]]
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 7. 3. 2014, 21:44

Název úlohy

Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu EGM96 (kombinovaný model) a AIUB-GRACE03S (satelitní model z dat družice GRACE).

Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.

Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.


Výpočet proveďte s následujícími konstantami:

Numerické hodnoty geodetického referenčního systému GRS80 viz např. níže uvedený dokument.
Tíhový potenciál na povrchu geoidu: = 62 636 856.0

POZOR!

Hodnoty Stokesových koeficientů v datovém souboru satelitního modelu AIUB-GRACE03S jsou uvozeny identifikátory 'gfc' a 'gfct'. Identifikátor 'dot' uvozuje hodnotu změny příslušného koeficientu. Tyto časové změny Stokesových koeficientů pro výpočet nepotřebujete a proto příslušné řádky při načítání Stokesových koeficientů vynechte (týká se koeficientů do stupně 30).

Pro zájemce je též k dispozici textový soubor hodnot oceánické funkce, která přes celý povrch Země pro body o daných geodetických souřadnicích B,L udává, zda daný uzel leží na pevnině (hodnota 1) či na oceánu/moři (hodnota 0).

Dokumenty ke stažení

Numerické zadání

číslo zadání zeměpisná délka [°]
1 55
2 58
3 64
4 67
5 70
6 74
7 77
8 80
9 83
10 86
11 89
12 92
13 95
14 99
15 102
16 105
17 108
18 111
19 124
20 127
21 -90
22 -93
23 -96
24 -99
25 -102
26 -105
27 -108
28 -111
29 -114

pozn.: kladná hodnota značí východní zeměpisnou délku, záporná hodnota západní zeměpisnou délku

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2