152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 28. 2. 2008, 14:09, kterou vytvořil Rysavy (diskuse | příspěvky) (pridany odkazy na parametry modelu geoidu)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

27.10.2007

Název úlohy

Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu EGM96 (kombinovaný model) a EIGEN-GRACE01S (satelitní model).

Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.

Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část.