152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 7. 2. 2014, 15:55, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky) (změna pořadí úloh)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

GNSS - Precise Point Positioning

Zadání úlohy

Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2012. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.

Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.

V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.

Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.

Dokumenty ke stažení

Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.

Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.

Numerické zadání

číslo zadání stanice EUREF-EPN
1 AUT1
2 BADH
3 BAIA
4 BELF
5 BORJ
6 CAEN
7 CASC
8 CLIB
9 CPAR
10 CRAK
11 CTAB
12 DARE
13 DELF
14 HELG
15 KUNZ
16 KURE
17 LAGO
18 PAT0
19 POUS
20 SKE0
21 SULD
22 TUBO
23 TUC2
24 VIL0
25 WARE

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2