152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(zadání LS2014)
 
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
 
11.3.2010
 
 
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů
+
GNSS - Precise Point Positioning
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/Egm96_360.dat EGM96] (kombinovaný model) a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/grc02s_150.dat EIGEN-GRACE02S] (satelitní model).
+
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2013. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada -  Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca].
  
Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.
+
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení.
 +
Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
  
Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.
+
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
  
----
+
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/Upload/stanice Upload/stanice].
''Na základě vašeho přání doplňuji konstanty pro výpočet (geodetický referenční systém GRS80):''
 
  
:<math>a</math> = 6378137 [<math>m</math>]
+
==Dokumenty ke stažení==
:<math>f</math> = 1 / 298.257222101
+
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/Csrs-PPP_howtouse.pdf CSRS-PPP.pdf].
:<math> e^2 = 2f - f^2 </math>
 
:<math>GM</math> = 398600.5e+9 [<math>m^3.s^{-2}</math>]
 
:<math> \omega </math> = 7292115e-11 [<math>rad.s^{-1}</math>]
 
:<math> W_0 </math> = <math> U_0 </math> = 62636860.85 [<math>m^2.s^{-2}</math>]
 
  
----
+
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/PPP-method.pdf ppp-method.pdf].
<span style="color:#ff0000">
 
pozn.: Hodnoty Stokesových koeficientů v datovém souboru modelu EIGEN-GRACE02S jsou uvozeny výlučně identifikátorem 'GRCOF2'. Tedy řádky, které jsou uvozeny identifikátorem GRDOTA, hodnoty Stokesových koeficientů neobsahují! (Všimněte si, že takovéto řádky pouze duplikují údaj Stokesových koeficientů pro příslušný stupeň a řád. Při načítání koeficientů je proto vynechte.)
 
</span>
 
 
 
==Dokumenty ke stažení==
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/Legendreovy_funkce.pdf Poznámky k výpočtu asociovaných Legendreových funkcí]
 
  
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 
 
{| class = "border"
 
{| class = "border"
 
|| číslo zadání  
 
|| číslo zadání  
||  student(ka)
+
||  stanice EUREF-EPN
||  zeměpisná délka [°]
 
||  verdikt
 
 
|-
 
|-
|  1||  Antropius Jan ||    10 ||align="center"| OK
+
|  1||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/AUT1 AUT1]
 
|-  
 
|-  
|  2||  Baarová Jana ||    12 ||align="center"| o
+
|  2||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BADH BADH]
 
|-  
 
|-  
|  3||  Bajusová Lenka ||    23 ||align="center"| OK
+
|  3||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BAIA BAIA]
 
|-  
 
|-  
|  4||  Balcarová Stanislava ||    25 ||align="center"| OK
+
|  4||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BELF BELF]
 
|-  
 
|-  
|  5||  Bartošová Hana ||    33 ||align="center"| OK
+
|  5||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/BORJ BORJ]
 
|-  
 
|-  
|  6||  Belzová Renáta ||    36 ||align="center"| OK
+
|  6||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CAEN CAEN]
 
|-  
 
|-  
|  7||  Bradáč Jiří ||    55 ||align="center"| OK
+
|  7||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CASC CASC]
 
|-  
 
|-  
|  8||  Braun Jaroslav ||    56 ||align="center"| OK
+
|  8||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CFRM CFRM]
 
|-  
 
|-  
|  9||  Bušta Jaroslav ||    58 ||align="center"| OK
+
|  9||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CLIB CLIB]
 
|-  
 
|-  
| 10||  Čížek Martin ||    62 ||align="center"| OK
+
| 10||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CPAR CPAR]
 
|-  
 
|-  
| 11||  Čumpelík Zdeněk ||    64 ||align="center"| OK
+
| 11||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CRAK CRAK]
 
|-  
 
|-  
| 12||  Dudek Jindřich ||    66 ||align="center"| OK
+
| 12||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CTAB CTAB]
 
|-  
 
|-  
| 13||  Dvořáček Tomáš ||    68 ||align="center"| OK
+
| 13||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DARE DARE]
 
|-  
 
|-  
| 14||  Fabuľa Peter ||    70 ||align="center"| OK
+
| 14||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DELF DELF]
 
|-  
 
|-  
| 15||  Fialová Marie ||    72 ||align="center"| OK
+
| 15||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/GUIP GUIP]
 
|-  
 
|-  
| 16||  Fiedlerová Eva ||    75 ||align="center"| OK
+
| 16||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/HELG HELG]
 
|-  
 
|-  
| 17||  Filípek Pavel ||    77 ||align="center"| OK
+
| 17||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/INVR INVR]
 
|-  
 
|-  
| 18||  Grešš Tomáš ||    79 ||align="center"| OK
+
| 18||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/KUNZ KUNZ]
 
|-  
 
|-  
| 19||  Hanzl Martin ||    81 ||align="center"| OK
+
| 19||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/LAGO LAGO]
 
|-  
 
|-  
| 20||  Hořejší Jakub ||    83 ||align="center"| OK
+
| 20||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/MARJ MARJ]
 
|-  
 
|-  
| 21||  Housková Dagmar ||    85 ||align="center"| OK
+
| 21||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/OSLS OSLS]
 
|-  
 
|-  
| 22||  Hulanová Martina ||    87 ||align="center"| OK
+
| 22||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/POUS POUS]
 
|-  
 
|-  
| 23||  Jakub Luboš ||    89 ||align="center"| OK
+
| 23||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SKE0 SKE0]
 
|-  
 
|-  
| 24||  Jašek Petr ||    91 ||align="center"| OK
+
| 24||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/STAS STAS]
 
|-  
 
|-  
| 25||  Jon Jakub ||    92 ||align="center"| o
+
| 25||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SULD SULD]
 
|-  
 
|-  
| 26||  Konečná Kateřina ||    94 ||align="center"| OK
+
| 26||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUBO TUBO]
 
|-  
 
|-  
| 27||  Kostka Radim ||    96 ||align="center"| OK
+
| 27||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUC2 TUC2]
 
|-  
 
|-  
| 28||  Křížová Jana ||    99 ||align="center"| OK
+
| 28||   [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/VIL0 VIL0]
 
|-  
 
|-  
| 29||  Kubín Petr ||  101 ||align="center"| OK
+
| 29||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/WARE WARE]
|-
 
| 30||  Kuchtová Lenka ||  103 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 31||  Lédr Petr ||  105 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 32||  Líznerová Kristýna ||  107 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 33||  Mimrová Lenka ||  109 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 34||  Pelouchová Lucie ||  111 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 35||  Picka Ondřej ||  124 ||align="center"| o
 
|-
 
| 36||  Placatka Petr ||  127 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 37||  Pleskač Ivan || - 130 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 38||  Popelková Lucie || - 128 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 39||  Procházka Lubomír || - 126 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 40||  Prosr Tomáš || - 124 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 41||  Přikryl Milan || - 122 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 42||  Rajdlová Marie || - 120 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 43||  Rákocy Eliška || - 118 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 44||  Rückerová Jana || - 116 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 45||  Setnička Martin || - 114 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 46||  Skalický Jaroslav || - 112 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 47||  Stelšovský Pavel || - 110 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 48||  Šárovec Joel || - 108 ||align="center"| o
 
|-
 
| 49||  Šatava Michal || - 106 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 50||  Šprinc Rostislav || - 104 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 51||  Štokr Jan || - 102 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 52||  Švec Zdeněk || - 100 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 53||  Těhle Miroslav ||  - 98 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 54||  Tomanová Jitka ||  - 96 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 55||  Vejvoda Petr ||  - 94 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 56||  Vít Petr ||  - 92 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 57||  Zamrzla Tomáš ||  - 90 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 58||  Zavřelová Alena ||  - 89 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 59||  Žižková Michaela ||  - 43 ||align="center"| OK
 
|-
 
| 60||  Žlábek Jakub || - 41 ||align="center"| OK
 
 
|}
 
|}
  
'''''OK''' - opravena a uznana''
+
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.
 
+
----
'''''o'''  - vrácena k opravě''
+
[[152VYG2|152VYG2 Vyšší geodézie 2]]
 
 
'''''-'''  - doposud neodevzdána (neopravena)''
 
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 8. 2. 2014, 07:25

Název úlohy

GNSS - Precise Point Positioning

Zadání úlohy

Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2013. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.

Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.

V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.

Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.

Dokumenty ke stažení

Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.

Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.

Numerické zadání

číslo zadání stanice EUREF-EPN
1 AUT1
2 BADH
3 BAIA
4 BELF
5 BORJ
6 CAEN
7 CASC
8 CFRM
9 CLIB
10 CPAR
11 CRAK
12 CTAB
13 DARE
14 DELF
15 GUIP
16 HELG
17 INVR
18 KUNZ
19 LAGO
20 MARJ
21 OSLS
22 POUS
23 SKE0
24 STAS
25 SULD
26 TUBO
27 TUC2
28 VIL0
29 WARE

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.


152VYG2 Vyšší geodézie 2