152VYG2 Vyšší geodézie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Obsahem přednášek je úvod do teorie souřadnicových systémů a aplikace v geodynamice.

Doporučená literatura

 1. Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
 2. Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2008.
 3. Zeman A.: Fyzikální geodézie. Geodynamika a geodézie. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 1996.

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v přednáškové místnosti A230 od 14:00 do 15:40.

Přednášející:

prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Harmonogram přednášek:

1. Globální souřadnicové systémy - definice a jejich historický vývoj

2. Mezinárodní globální terestrický souřadnicový rámec ITRF a evropský globální terestrický souřadnicový rámec ETRF

3. Národní systémy S-JTSK/95 a S-JTSK/05 a jejich vazba na evropský globální terestrický souřadnicový systém ETRS

4. Realizace nebeského souřadnicového systému ICRS, transformace mezi nebeským systémem a terestrickým systémem

5. Úvod do teorie rotace Země

6. Úvod do teorie precese a nutace

7. Úvod do teorie pohybu pólu a vývoj jeho určování

8. Časové změny polohy bodů - geodynamika

Cvičení

Termíny cvičení jsou v LS 2013-2014 následující:

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy / test datum zadání datum odevzdání
1. 21.2. 14.3.
2. 7.3. + 14.3. 28.3.
test úl.1+2 28.3.
3. 28.3. 11.4.
4. 11.4. 2.5.
test úl.3+4 2.5.

Zadání úloh

 1. GNSS - Precise Point Positioning
 2. Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů
 3. Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK
 4. Tvorba terestrického referenčního rámce

Podmínky pro získání zápočtu

 • Účast na všech cvičeních, na nichž je zadávána nová úloha, viz harmonogram cvičení (na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace).
 • Včasné odevzdání úloh, viz harmonogram cvičení a níže uvedená pravidla.
 • Prokázání dostatečných znalostí řešené problematiky v testech následujících po odevzdání řešených úloh.

Pravidla cvičení

 • Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci VYG2 a čísla úlohy: Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).
 • Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné.
 • Technická zpráva bude obsahovat též seznam použitých zdrojů podle norem a zdrojový kód výpočetního programu (součást pdf souboru, popř. jako archiv ve tvaru prijmenixx.zip). Pokud nejste přímo autorem zdrojového kódu, uveďte v závěru jméno autora a jeho kód nepřikládejte.
 • V případě neúspěchu v průběžných testech má každý student možnost jedné opravy každého testu.

Stav úloh

číslo zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bartůněk Jan OK OK
2 Boháč Roman OK OK
3 Dífková Petra OK OK OK
4 Dvořáková Vladěna OK OK
5 Fencl Martin OK OK OK
6 Gubaniová Michaela OK OK!
7 Kloučková Lenka OK OK
8 Konfršt Jaromír OK OK!
9 Kuba Martin OK OK OK
10 Lavička Petr OK OK
11 Lavička Zdeněk OK OK
12 Michal Ondřej OK OK+
13 Motyčka Ondřej OK OK
14 Novotná Markéta OK OK
15 Opat Jan OK OK OK
16 Ouřada Vladimír OK OK
17 Paštéková Gertrúda OK OK OK
18 Pešková Alena OK OK
19 -
20 Poesová Jana OK
21 Prokopová Alžběta OK OK
22 Sadecký Adam OK OK
23 -
24 Šafránek Jan OK OK
25 Toušek Martin OK OK
26 Vaverka Petr OK OK
27 Vochová Lenka OK OK
28 Voříšek Jan OK OK
29 Vosyka Lukáš OK OK

OK - úloha uznána

ko - úloha vrácena k opravě

Testy

číslo student(ka) 1.test 2.test
1 Bartůněk Jan OK
2 Boháč Roman OK
3 Dífková Petra OK
4 Dvořáková Vladěna OK
5 Fencl Martin OK
6 Gubaniová Michaela ko
7 Kloučková Lenka OK
8 Konfršt Jaromír OK
9 Kuba Martin OK
10 Lavička Petr OK
11 Lavička Zdeněk OK
12 Michal Ondřej OK
13 Motyčka Ondřej OK
14 Novotná Markéta OK
15 Opat Jan OK
16 Ouřada Vladimír OK
17 Paštéková Gertrúda ko
18 Pešková Alena OK
19 -
20 Poesová Jana OK
21 Prokopová Alžběta OK
22 Sadecký Adam ko
23 -
24 Šafránek Jan ko
25 Toušek Martin OK
26 Vaverka Petr ko
27 Vochová Lenka OK
28 Voříšek Jan OK
29 Vosyka Lukáš OK

ko - test nesplněn

OK - test splněn